ad6
ad3

毒龙归化—降龙大师

[海涛法师故事] 发表时间:2019-06-13 14:46:17 作者: 阅读次数:

 毒龙归化—降龙大师

 唐朝末年的高僧诚慧,是山西灵丘李氏之子,本来他的双亲没有子嗣,三度往五台山祈愿求子,于是感得了身孕,生下了他。

 诚慧法师出生时,相貌非常的奇特,不同凡俗,等到了成年,也不愿娶妻生子。他既不想成家,就拜别了堂上双亲,来到了五台山的真容院,皈投在法顺和尚座下披剃出家,出了家以后,心地澄寂如同秋月,举止严洁一如冰霜,向道之心颇坚,没有片刻光阴懈怠过。

 距五台山东台之东百里之处,有一个毒龙池,池中毒龙时常出游作祟,为害人畜,因此围绕着毒龙池四十里方圆之内,人畜都不敢进入。但诚慧法师一丝儿也不惧怕,带了一个净瓶,一根锡杖,在龙池边筑了一个茅棚住了下来。

 有一天黄昏,狂风大作雷声怒吼,毒龙从池中一跃而出,法师实时念起咒语,说也奇怪,一头狰狞恐怖的毒龙。那庞大的躯体就渐渐缩进瓶子里去了,风雷之声也一下子止息下来。这时法师绕着瓶子持诵大乘经咒,一连七天都是如此,七天以后,毒龙涤除了瞋恚害人之心,斗室之中放出了白色的光芒,法师就放了这条毒龙,龙遂乘风御云腾空而去。

 法师曾在李牛谷内诵持华严经,以木叶草根为常食,每当他诵经的时候,有时会有五个有时七个作书生打扮的人端坐着听经,并常持着异花鲜果供养法师。

 法师觉得很奇怪,问道:「你们是从哪儿来的?」

 「我们是这里的山神,因蒙法师您法力高超,功德浩瀚,获益不浅,无以为报,所以愿意做为您的侍者,服侍供养。」书生们答道。

 法师听了并不觉得乐意,就舍去了这块地方,到别处去了。所到之处,不到一个月,就自然形成了修行的丛林。

 唐庄宗同光元年,法师的高超德行传到了大内的皇室,皇帝听闻到法师的事迹,就亲自颁了一封诏书并以紫衣大袍相赐。这封诏书是这样子写的:

\

 「师鹫岭名流,鸡园上哲,精持护鹅之戒,弘宣住雁之谈。潜括三乘,深明四谛。忍草长新于性苑,觉花不染于情尘。高蹈灵峰,栖心胜境,泛慈舟而拯溺,持慧炬以照迷。五百龙王,皆降懿德;十千圣众,尽继玄踪。为万姓之甘霖,作空门之标格。朕方兴景运,大阐真风,真旌精行之名,以奉无为之教。崇号广法大师,兼赐紫衣。」

 然而法师坚持不受御赐。皇帝又降下御旨劝受,大意是说:「爰遣内臣,远班成命。师号既旌于道行,紫衣无爽于受持。久属当人,匪宜多让。」

 同光元年,他预知时至,附嘱门人之后,吉祥而逝,世寿八十。帝赐谥号为「法雨大师」,塔号慈云。

ad8
ad10
精彩推荐
ad5
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。普众礼佛网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[普众礼佛网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户  
经藏网