ad6
ad3

每日一佛:八十八佛之二十九:智慧胜佛!

[其他因果故事] 发表时间:2023-11-20 04:06:44 作者: 阅读次数:
每日一佛:八十八佛之二十九:智慧胜佛!

八十八佛之二十九:智慧胜佛!

智慧者,梵语若那,译曰智。般若,译曰慧。决断曰智,简择曰慧。

又知俗谛曰智,照真谛曰慧。通为一也。

大乘义章九曰:照见名智,解了称慧,此二各别。知世谛者,名之为智,照第一义者,说以为慧,通则义齐。

法华经义疏二曰:经论之中,多说慧门鉴空,智门照有。

瑜伽伦记九曰:梵云般若,此名为慧,当知第六度。梵云若那,此名为智,当知第十度。

智慧胜佛,即以照空、照有,皆殊胜也。

故行人皈依智慧胜佛,当得智慧胜力,破众三惑(见思惑、尘沙惑、无明惑)。

又南无智慧胜佛,能解除「百禽百兽之精之厄」,此乃智慧殊胜之故。

◎百禽百兽之精,泛指一切禽兽之精魂惑人之意。

南无智慧胜佛!

南无智慧胜佛!

南无智慧胜佛!

网站地图 首页 新闻 财经 体育 娱乐 军事 汽车 房产 图库 小说 历史 科技

ad8
ad10
精彩推荐
ad5
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。楚汉国学网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[楚汉国学网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户