ad6
ad3

攀缘

[攀缘] 阅读次数:

【攀缘】是什么意思?什么叫做攀缘?

何为攀缘?佛教中攀缘的意思

攀缘,是指凡夫的心随著外境而转。也就是人的心、念头经常向外看、向外在想,跟外界来接触,对外界关心,也可以说对外界有所追求,因为自己心不知放在那里,心不能安,我们经常在无聊的时候不知道怎么办,那就是看看报纸,看看电视,读读小说,听听音乐,或者找人打几圈麻将,或者找人天南地北的聊天,在一起发发牢骚,吐吐苦水,这一些都叫做攀缘。

\

因为心不知道怎么办,心没有事的时候,好像很空虚,很寂寞,因为这样子自己失落了自己,不愿意把自己失落掉,希望把自己拉住它,拉住不知道怎么拉法,保有自己也不知道怎么保有法,只能够依著浮木,就是抓这一样,抓那一样,好像一个人掉到海里面,四顾茫茫不知道怎么办的时候看到一个东西,草也好,木头也好,在旁边就抓起来。抓住它是不是能救命不知道,反正是抓了总比不抓好。这个就是一种攀缘心的原因。

《佛学常见辞汇》:是心意不定,随著外境而转的意思。凡夫之心,时常攀缘外境,随著外境而转,没有一刻的宁静;有道之士,放下万缘,凡事随缘而不攀缘,其心不取于相,如如不动。

《佛学大辞典》:(术语)心不独起,必有所对之境,攀缘于彼而起。恰如老人之攀杖而起,谓之攀缘。又心忽彼忽此,驰回外界之事物,如猿攀木枝,忽在彼处,忽在此处,谓之攀缘。常略之以缘之一字而说之。心为能缘,境为所缘,心涉于境,谓之缘。楞伽经一曰:“法佛者离攀缘,攀缘离一切所作根量相灭。”楞严经一曰:“诸众生以攀缘为自性。”维摩经问疾品曰:“何谓病本,谓有攀缘?(中略)云何断攀缘?以无所得,若无所得则无攀缘。”

《佛光大辞典》:攀缘,梵语(a^lambana)攀取缘虑之意。指心执着于某一对象之作用。众生之妄想缘取三界诸法,此乃一切烦恼之根源。盖凡夫之人,妄想微动即攀缘诸法;妄想既有所攀缘,则善恶已分;善恶既分,则憎爱并炽;由是,内烦众结,外生万疾;此皆攀缘作用所致者。

ad8
相关阅读
推荐阅读
ad10
精彩推荐
ad5
推荐内容
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。楚汉国学网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[楚汉国学网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户