ad6
ad3

在家读大悲咒可以吗

[大悲咒的入门] 发表时间:2020-05-22 11:04:22 作者: 阅读次数:

在家可以读大悲咒,因为读诵大悲咒在任何地方都是允许的,也可以在任何的时间,而且读诵大悲咒是没有时间和地点的要求,是因为只要我们用心的读诵大悲咒就可以,同时读诵大悲咒还可以增加我们的功德。那么读诵大悲咒的好处是什么呢?

在家读大悲咒可以吗

此咒是观世音菩萨说的,原为千光王静住如来,说给观世音菩萨的。出自于《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》。读此咒能避邪、驱魔,能治百病(详见《大悲心咒像解》),如果每日读诵七遍,临终时可以随意往生任何佛国。

大悲咒为任何佛菩萨所必修,亦犹金钱为世人所必具。以此咒随时随地可以布施结缘,而况此咒能圆满世人一切愿望并治八万四千种病,故真正佛子亦每日不可缺此一课也。

诵此陀罗尼者,现生能得十大利益:

(1).能得安乐,(2).除一切病,(3).延年益寿,(4).常得富饶,(5).灭一切恶业重罪,(6).永离障难,(7).增长一切白法诸功德,(8).远离一切诸怖畏,(9).成就一切诸善根,(10).临命终时,任何佛土,随愿得生。

诵此陀罗尼者,世间八万四千种病,悉皆治之。若在山野诵经坐禅,如有山精魑魅鬼神恼乱,诵此咒一遍,诸鬼魔悉皆被缚。如法诵持者,观音菩萨,一切善神,金刚密迹,常随护卫,不离其侧。若诸众生现世求愿者,于三七日净持斋戒,诵此陀罗尼,必果所愿。

在家读大悲咒可以吗

在家读大悲咒可以吗

通过以上的讲述我们可以知道诵大悲咒的好处,其实大悲咒的好处还有很多,而且诵大悲咒可以让我们得到诸佛和天龙的护佑,也可以帮助我们远离一切灾祸,同时还要知道怀孕读大悲咒的好处有哪些,有助于我们对大悲咒的读诵。以上如有不正确之处请多多包涵。

ad8
ad10
精彩推荐
ad5
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。普众礼佛网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[普众礼佛网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户  
经藏网