ad6
ad3

如意宝轮王陀罗尼注音

[如意宝轮王陀罗尼] 发表时间:2019-06-18 10:37:53 作者:未知 阅读次数:

如意宝轮王陀罗尼注音:

如意宝轮王陀罗尼注音

nā mó fó tuó yě。nā mó dá mó yě,nā mó sēng qié yě。

南无佛陀耶。南无达摩耶。南无僧伽耶。

nā mó guān zì zài pú sà mó hē sà。jù dà bēi xīn zhě。

南无观自在菩萨摩诃萨。具大悲心者。

dá zhí tuō。ōng。zhuó jié là fá dǐ。zhèn duō mò ní。

怛侄他。唵。斫羯啰伐底。震多末尼。

mó hē。bō dēng mí。lǔ lǔ lǔ lǔ。dǐ sè zhà。

摩诃。钵蹬谜。噜噜噜噜。底瑟吒。

shuò là ā jié lì。shā yè hōng。pō suō hē。

篅啰阿羯利。沙夜吽。癹莎诃。

ōng。bō tà mó。zhèn duō mò ní。shuò là hōng。

唵。钵蹋摩。震多末尼。篅攞吽。

ōng。bá là tuó。bō dàn mí hōng。

唵。跋喇陀。钵亶谜吽。

ad8
推荐阅读
ad10
精彩推荐
ad5
推荐内容
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。普众礼佛网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[普众礼佛网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户网