ad6
ad3

华严经白话文全文讲解(第四十六卷)

[华严经的入门] 发表时间:2020-09-22 09:43:13 作者: 阅读次数:

卷第四十六:佛不思议法品第三十三之一

【原文】

尔时,大会中有诸菩萨作是念:「诸佛国土云何不思议?诸佛本愿云何不思议?诸佛种性云何不思议?诸佛出现云何不思议?诸佛身云何不思议?诸佛音声云何不思议?诸佛智慧云何不思议?诸佛自在云何不思议?诸佛无碍云何不思议?诸佛解脱云何不思议?」

尔时,世尊知诸菩萨心之所念,则以神力加持,智慧摄受,光明照耀,威势充满,令青莲华藏菩萨住佛无畏,入佛法界,获佛威德,神通自在,得佛无碍广大观察,知一切佛种性次第,住不可说佛法方便。

华严经白话文全文讲解(第四十六卷)

尔时,青莲华藏菩萨则能通达无碍法界,则能安住离障深行,则能成满普贤大愿,则能知见一切佛法,以大悲心观察众生,欲令清净精勤修习无有厌怠,受行一切诸菩萨法,于一念中出生佛智,解了一切无尽智门,总持、辩才皆悉具足;承佛神力,告莲华藏菩萨言:

华严经白话文全文讲解(第四十六卷)

「佛子!诸佛世尊有无量住,所谓:常住、大悲住、种种身作诸佛事住、平等意转净法轮住、四辩才说无量法住、不思议一切佛法住、清净音遍无量土住、不可说甚深法界住、现一切最胜神通住,能开示无有障碍究竟之法。

华严经白话文全文讲解(第四十六卷)

「佛子!诸佛世尊有十种法,普遍无量无边法界。何等为十?所谓:一切诸佛有无边际身,色相清净,普入诸趣而无染著;一切诸佛有无边际无障碍眼,于一切法悉能明见;一切诸佛有无边际无障碍耳,悉能解了一切音声;一切诸佛有无边际鼻,能到诸佛自在彼岸;一切诸佛有广长舌,出妙音声周遍法界;一切诸佛有无边际身,应众生心,咸令得见;一切诸佛有无边际意,住于无碍平等法身;一切诸佛有无边际无碍解脱,示现无尽大神通力;一切诸佛有无边际清净世界,随众生乐现众佛土,具足无量种种庄严,而于其中不生染著;一切诸佛有无边际菩萨行愿,得圆满智,游戏自在,悉能通达一切佛法。佛子!是为如来、应、正等觉普遍法界无边际十种佛法。

「佛子!诸佛世尊有十种念念出生智。何等为十?所谓:一切诸佛于一念中,悉能示现无量世界从天来下;一切诸佛于一念中,悉能示现无量世界菩萨受生;一切诸佛于一念中,悉能示现无量世界出家学道;一切诸佛于一念中,悉能示现无量世界菩提树下成等正觉;一切诸佛于一念中,悉能示现无量世界转妙法轮;一切诸佛于一念中,悉能示现无量世界教化众生供养诸佛;一切诸佛于一念中,悉能示现无量世界不可言说种种佛身;一切诸佛于一念中,悉能示现无量世界种种庄严、无数庄严、如来自在一切智藏;一切诸佛于一念中,悉能示现无量世界无量无数清净众生;一切诸佛于一念中,悉能示现无量世界三世诸佛种种根性、种种精进、种种行解,于三世中成等正觉。是为十。

「佛子!诸佛世尊有十种不失时。何等为十?所谓:一切诸佛成等正觉不失时;一切诸佛成熟有缘不失时;一切诸佛授菩萨记不失时;一切诸佛随众生心示现神力不失时;一切诸佛随众生解示现佛身不失时;一切诸佛住于大舍不失时;一切诸佛入诸聚落不失时;一切诸佛摄诸净信不失时;一切诸佛调恶众生不失时;一切诸佛现不思议诸佛神通不失时。是为十。

「佛子!诸佛世尊有十种无比不思议境界。何等为十?所谓:一切诸佛一跏趺坐,遍满十方无量世界;一切诸佛说一义句,悉能开示一切佛法;一切诸佛放一光明,悉能遍照一切世界;一切诸佛于一身中,悉能示现一切诸身;一切诸佛于一处中,悉能示现一切世界;一切诸佛于一智中,悉能决了一切诸法无所罣碍;一切诸佛于一念中,悉能遍往十方世界;一切诸佛于一念中,悉现如来无量威德;一切诸佛于一念中,普缘三世佛及众生,心无杂乱;一切诸佛于一念中,与去、来、今一切诸佛体同无二。是为十。

ad8
ad10
精彩推荐
ad5
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。普众礼佛网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[普众礼佛网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户