ad6
ad3

大方广佛华严经白话文译文(第三卷)

[华严经的入门] 发表时间:2020-09-15 08:56:55 作者: 阅读次数:

世主妙严品第一之三

接着,更有欲界第一天——四天王中东方的天王大众。如:持国天天王主乾闼婆王,证得了自在方便摄一切众生解脱门。这是能知晓佛陀的清净空性,帮助众生从正道中解脱的解脱法门。树光乾闼婆王,证得了普见一切功德庄严解脱门。这是能现见如来像大海般的庄严功德,使一切的世间众生获得利益、喜乐的解脱法门。净目乾闼婆王,证得了永断一切众生忧苦出生欢喜藏解脱门。这是能了知佛陀的慈悲方便,消除众生的忧苦,使众生进入欢喜的宝藏当中的解脱法门。华冠乾闼婆王,证得了永断一切众生邪见惑解脱门。这是能用佛陀的智慧光明,消除众生所有的邪恶见解与疑惑的解脱法门。喜步普音乾闼婆王,证得了如云广布普荫泽一切众生解脱门。这是能以佛陀的大慈方便,来安慰荫泽一切众生的解脱法门。乐摇动美目乾闼婆王,证得了现广大妙好身令一切获安乐解脱门。这是能体现佛陀广大清净妙好的色身,使众生得到安乐解脱的解脱法门。妙音师子幢乾闼婆王,证得了普散十方一切大名称宝解脱门。这是能令大众听闻佛陀的广大妙法,破除众生极其深重坚固之愚痴障碍的解脱法门。普放宝光明乾闼婆王,证得了现一切大欢喜光明清净身解脱门。这是能见佛陀的净妙色身,光明遍照世间的解脱法门。金刚树华幢乾闼婆王,证得了普滋荣一切树令见者欢喜解脱门。这是能使众生证入菩提的真实妙行,使一切的众生进入大智方便之门的解脱法门。普现庄严乾闼婆王,证得了善人一切佛境与众生安乐解脱门。这是能令一切众生咸得安乐,并示现不可思议佛力的解脱法门。

这时,持国天的天王乾闼婆王承受佛陀威神力的加持,普遍观察一切乾闼婆天王大众,而宣说如下的偈颂:

诸佛境界无量妙门,一切众生莫能趣入,

大方广佛华严经白话文译文(第三卷)

善逝如空体性清净,普为世间开示正道。

如来一一毛孔之中,功德大海悉皆充满,

大方广佛华严经白话文译文(第三卷)

一切世间咸得利乐,此树光王所能亲见。

世间广大忧苦大海,佛能消竭悉无有余,

如来慈悯具多方便,净目于此能生深解。

十方刹海无有边际,佛以智光咸能照耀,

普使涤除邪恶见惑,此树华冠王所入门。

佛于往昔无量劫来,修习大慈普方便行,

大方广佛华严经白话文译文(第三卷)

一切世间咸获慰安,此道普音王能悟入。

佛身清净众皆乐见,能生世间无尽安乐,

解脱因果次第圆成,美目王于斯善开示。

众生迷惑常随流转,愚痴障盖极为坚密,

如来为说广大妙法,师子幢王善能演畅。

如来普现净妙色身,无量差别等诸众生,

种种方便光照世间,普放宝光王如是见。

大智方便启无量门,佛为群生普开阐示,

入胜菩提真实妙行,此金刚幢王善观察。

一刹那中已百千劫,佛力能现无所动摇,

等以安乐普施群生,此乐庄严王之解脱。

ad8
ad10
精彩推荐
ad5
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。普众礼佛网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[普众礼佛网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户