ad6
ad3

大方广佛华严经白话文译文(第十三卷)

[华严经的入门] 发表时间:2020-09-16 09:14:40 作者: 阅读次数:

大方广佛华严经白话文译文(第十三卷)

光明觉品第九

这时,世尊从其两足轮下,放射出百亿种光明,照耀着这个三千大千世界中的百亿座阎浮提洲、百亿座弗婆提洲、百亿座瞿耶尼洲百亿座郁单越洲g、百亿座大海、百亿座轮围山;也照耀着百亿位投胎受生的菩萨、百亿位出家的菩萨、百亿位成正觉的如来、百亿位转法轮的如来、百亿位入涅槃的如来;也照耀着百亿的须弥山王、百亿的四天王众天、百亿的三十三天、百亿的夜摩天、百亿的兜率天、百亿的化乐天、百亿的他化自在天、百亿的梵众天、百亿的光音天、百亿的遍净天、百亿的广果天、百亿的色究竟天;凡此一切境界,都清晰地在光明中显现。

世尊正安坐在莲华藏师子宝座上,四周围绕着十佛刹微尘数的菩萨们。同样的,在百亿座阎浮提洲中,也有百亿位如来安坐着。

这时,因为佛陀威神力的加持,十方世界中各有一位大菩萨,他们各与十佛刹微尘数的菩萨们一道,前来拜诣佛陀。

这些大菩萨的名号有文殊师利菩萨、觉首菩萨、财首菩萨、宝首菩萨、功德首菩萨、目首菩萨、精进首菩萨、法首菩萨、智首菩萨、贤首菩萨。

他们所来自的世界有金色世界、妙色世界、莲华色世界、簷卜华色世界、优钵罗华色世界、金色世界、宝色世界、金刚色世界、玻璃色世界、平等色世界。

大方广佛华严经白话文译文(第十三卷)

他们都各自在佛陀的教化之下,清净修习梵行。这些佛陀是不动智佛、无碍智佛、解脱智佛、威仪智佛、明相智佛、究竟智佛、最胜智佛、自在智佛、梵智佛、观察智佛。

这时,示现于一切处的文殊师利菩萨,各自于不同的佛陀所在,同时发出微妙的音声,宣说如下的偈颂:

若有见正觉者,解脱离于诸漏,

不着一切世间,彼非亲证道眼。

若有了知如来,体相空无所有,

修习得悉明了,此人疾速作佛。

若能见此世界,其心绝不摇动,

于佛身亦复然,当成胜智之人。

若能于佛及法,其心悉了平等,

二念不现于前,当实践难思位。

若见佛及我身,平等而能安住,

无住亦无所入,当能成难遇者。

色受无有差别,想行识亦复然,

若能如是了知,当先成大牟尼。

大方广佛华严经白话文译文(第十三卷)

世及出世之见,一切悉皆超越,

而能善知法要,当成就大光耀。

ad8
ad10
精彩推荐
ad5
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。普众礼佛网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[普众礼佛网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户