ad6
ad3

大方广佛华严经译文(卷三十九)

[华严经的入门] 发表时间:2020-09-11 08:43:31 作者: 阅读次数:

净居天众那由他数,闻此地中诸胜妙行,

空中踊跃心生欢喜,悉共虔诚供养佛陀。

不可思议诸菩萨众,亦在空中生大欢喜,

俱然最上悦意妙香,普熏众会令悉清净。

自在天王与诸天众,无量亿数在虚空中,

普散天衣供养佛陀,百千万种缤纷雨下。

天诸采女无有限量,靡不欢欣供养佛陀,

各奏种种胜妙乐音,悉以此言而作赞叹:

佛身安坐一国土中,一切世界普悉现身,

身相端严无量亿数,法界广大皆悉充满。

于一毛孔放大光明,普灭世间诸烦恼暗,

国土微尘或可知数,此光明数不可测量。

或见如来具诸众相,转于与上正妙法轮,

大方广佛华严经译文(卷三十九)

或见游行诸佛刹土,或见寂然安住不动。

或现住于兜率天宫,或现下生入于母胎,

或示住胎或出胎中,悉令无量国土中见。

或现出家修出世道,或现道场成正等觉,

或现说法或示涅槃,普使十方无不睹见。

譬如幻师了知幼术,在于大众多所作为,

如来智慧皆亦复然,于世间中普现其身。

佛住甚深真法性中,寂灭无相普同虚空,

而于第一真实义中,示现种种所行诸事。

大方广佛华严经译文(卷三十九)

所作利益诸众生事,皆依法性而得妙有,

相与无相本与差别,入于究竟悉皆无相。

若有欲得如来智慧,应离一切虚妄分别,

大方广佛华严经译文(卷三十九)

有无通达普皆平等,疾作人天之大导师。

无量无边天女大众,种种言音称赞佛已,

ad8
ad10
精彩推荐
ad5
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。普众礼佛网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[普众礼佛网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户  
经藏网