ad6
ad3

大方广佛华严经译文(卷十五)

[华严经的入门] 发表时间:2020-09-08 08:47:58 作者: 阅读次数:

有胜三昧其名安乐,能普救度一切群生,

放大光明不可思议,令其见者悉得调伏。

大方广佛华严经译文(卷十五)

所放光明名为善现,若有众生遇此光明,

必令获益功不唐捐,因是得成无上智慧。

彼光示现于诸佛陀,示法示僧示现正道,

亦示佛塔及其形象,是故得成此大光明。

又放光明名为照耀,映蔽一切诸天光明,

所有暗障靡不除尽,普为众生作大饶益。

此光觉悟一切众生,令执灯明供养佛陀,

以灯供养诸佛陀故,得成世中无上灯明。

然诸油灯及酥油灯,亦然种种诸光明炬,

众香妙药上宝蜡烛,以是供佛获此光明。

大方广佛华严经译文(卷十五)

又放光明名为济度,此光能觉一切大众,

令其普发大誓愿心,度脱欲海一切群生。

若能普发大誓愿心,度脱欲海一切群生,

则能越度四种瀑流,示导无忧解脱之城。

于诸行路大水之处,造立桥梁及船筏等,

毁訾有为赞叹寂静,是故得成此大光明。

又放光明名为灭爱,此光能觉一切众生,

大方广佛华严经译文(卷十五)

ad8
ad10
精彩推荐
ad5
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。普众礼佛网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[普众礼佛网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户  
经藏网