ad6
ad3

金刚经好的句子

[金刚经的入门] 发表时间:2020-06-07 12:12:35 作者: 阅读次数:

金刚经作为佛学经典,很多人都在诵持金刚经。然后经过很长时间的流传,很多金刚经中的话语都被流传了出来,被人们所熟知。下面就介绍几个金刚经中非常好的句子:

1. 一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。

2. 凡所有相,皆是虚妄。若见诸相非相,即见如来。

金刚经好的句子

3. 如来者,无所从来,亦无所去,故名如来。

金刚经好的句子

4. 若以色见我,以音声求我,是人行邪道,不能见如来。

5. 过去心不可得,现在心不可得,未来心不可得。过去已经过去了,未来还没有来,想它干什么。

6. 《金刚经》无我相,无人相,无众生相,无寿相者

金刚经好的句子

7. 是诸众生。得如是无量福德。何以故。是诸众生无复我相。人相。众生相。寿者相。无法相。亦无非法相。何以故。是诸众生。若心取相。则为著我人众生寿者。若取法相。即著我人众生寿者。何以故。若取非法相,即著我人众生寿者。是故不应取法。不应取非法。以是义故。如来常说。汝等比丘。知我说法。如筏喻者。法尚应舍。何况非法。

8. 所以者何?一切贤圣皆以无为法而有差别。

这些都是金刚经中好的句子,我们若是有时间可以将其单独记忆。我们在刚开始学习金刚经的时候可能会觉得自己无法完整的念诵完整部金刚经,不过我们可以带注音的金刚经来诵读,慢慢的练习,一定会成功的。以上只是本人的个人观点,若是有什么不正确的地方还希望诸位师兄多多包涵。

ad8
ad10
精彩推荐
ad5
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。普众礼佛网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[普众礼佛网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户  
经藏网