ad6
ad5
净宗早晚课
赞佛偈 赞佛偈
2019-06-24  点击数:

 阿弥陀佛身金色相好光明无等伦 白毫宛转五须弥绀目澄清四大海 光中化佛无数亿化菩萨众亦无边...[阅读全文]

简单的早晚课 简单的早晚课
2019-06-24  点击数:

 (一)南无大慈大悲本师释迦牟尼佛。(一称一拜或只合掌) (二)南无大慈大悲阿弥陀佛。(如前拜称) (三)南无阿弥陀佛。(不必礼拜,但恭敬念去。跪念,坐念,立念,皆可。至少百声...[阅读全文]

精要十念法的功德利益 精要十念法的功德利益
2019-06-24  点击数:

 净空法师倡导 自修者,即是日中九次之念十声佛号法。是晨起与睡前各一次,日中三餐各一次,午前开工及收工各一次,午后开工及收工各一次,共计九次。每次称念十声四字或六字...[阅读全文]

持名念佛四十八法 持名念佛四十八法
2019-06-24  点击数:

 既以此心念佛,凡一切杂善杂恶之事,皆不必念。即日用应缘万不得已之务,应毕则舍,勿令缠绵,障我心念,且我心念之所以缠绵者,意地用事故也。若念到心地光明时,意地自妙於观...[阅读全文]

普贤菩萨警众偈 普贤菩萨警众偈
2019-06-24  点击数:

 是日已过 命亦随减 如少水鱼 斯有何乐 大众 当勤精进 如救头燃...[阅读全文]

定课与散念 定课与散念
2019-06-24  点击数:

摘自:黄念祖老居士讲记《看淡世俗的缠缚出污泥而不染--送信佛青年赴日进修博士学位》…… 五、定课与散念。在留学期间也要有定课,不要把它压没有了,要坚持,要雷打不动...[阅读全文]

常用回向偈回向文 常用回向偈回向文
2019-06-24  点击数:

愿以此功德庄严佛净土上报四重恩下济三途苦所有见闻者悉发菩提心尽此一报身同生极乐国愿我临终无障碍弥陀圣众远相迎...[阅读全文]

夏莲居老居士净语 夏莲居老居士净语
2019-06-24  点击数:

有大福德始念佛 发菩提心修十善 佛说无上深妙禅 浅人当作浅法看四仪庄严三业净 坚守重戒勿少犯 打破人我是非关 放下生平闲知见 谈玄说妙不相干 三字真传老实念 只此即是...[阅读全文]

在家居士修净土宗早晚课的内容 在家居士修净土宗早晚课的内容
2019-06-24  点击数:

 《阿弥陀经》一遍,往生咒三遍,赞佛偈一遍,念诵佛号百声千声万声,随自己闲忙而定。菩萨名号各三声或十声,后发愿回向偈一遍。 南无莲池海会佛菩萨(三称) 佛说阿弥陀...[阅读全文]

ad4
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。楚汉国学网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[楚汉国学网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户