ad6
ad5
小乘论
第1254部 四谛论 第1254部 四谛论
2019-07-04  点击数:

第一卷第二卷第三卷四谛论 卷第一思择品第一般若遍诸法大悲摄众生无相说正道顶礼人天尊大圣栴延论言略义深广大德佛陀蜜广说言及义有次第庄严广略义相称名理互相摄我见两论已今则舍...[阅读全文]

第1255部 辟支佛因缘论 第1255部 辟支佛因缘论
2019-07-04  点击数:

辟支佛因缘论波罗奈国王悟辟支佛缘一。辅相苏摩悟辟支佛缘二。月爱大臣悟辟支佛缘三。王舍城大长者悟辟支佛缘四。波罗奈国王月出悟辟支佛缘五。拘舍弥国王大帝悟辟支佛缘六。波罗奈...[阅读全文]

第1256部 第一卷 阿毗达磨大毗婆 第1256部 第一卷 阿毗达磨大毗婆
2019-07-04  点击数:

第一卷 阿毗达磨大毗婆沙论问谁造此论。答佛世尊。所以者何。以一切种所知法性甚深微妙。非佛世尊一切智者。谁能究竟等觉开示。若尔此中谁问谁答。或有说者。尊者舍利子问。佛世尊...[阅读全文]

第1256部 第二卷 阿毗达磨大毗婆 第1256部 第二卷 阿毗达磨大毗婆
2019-07-04  点击数:

第二卷 阿毗达磨大毗婆沙论杂蕴第一中世第一法纳息第一之一云何世第一法。如是等章及解章义既领会已。次应广释。问何故作此论。答为欲分别契经义故。谓契经中佛世尊说。若有一类于...[阅读全文]

第1256部 第三卷 阿毗达磨大毗婆 第1256部 第三卷 阿毗达磨大毗婆
2019-07-04  点击数:

第三卷 阿毗达磨大毗婆沙论杂蕴第一中世第一法纳息第一之二问已知世第一法。随转生住老无常。亦是世第一法。彼得为亦是世第一法不。设是或非俱有何失。若彼得亦是世第一法者。得圣...[阅读全文]

第1256部 第四卷 阿毗达磨大毗婆 第1256部 第四卷 阿毗达磨大毗婆
2019-07-04  点击数:

第四卷 阿毗达磨大毗婆沙论杂蕴第一中世第一法纳息第一之三何故此法。不应言无色界系耶。答入正性离生。先现观欲界苦为苦。后合现观色无色界苦为苦。圣道起先辨欲界事。后合办色无...[阅读全文]

第1256部 第五卷 阿毗达磨大毗婆 第1256部 第五卷 阿毗达磨大毗婆
2019-07-04  点击数:

第五卷 阿毗达磨大毗婆沙论杂蕴第一中世第一法纳息第一之四世第一法。当言一心多心耶。乃至广说。问何故作此论。答虽已说彼相应差别。而未显示现前多少。今欲显示唯一刹那。故作斯...[阅读全文]

第1256部 第六卷 阿毗达磨大毗婆 第1256部 第六卷 阿毗达磨大毗婆
2019-07-04  点击数:

第六卷 阿毗达磨大毗婆沙论杂蕴第一中世第一法纳息第一之五云何顶。答于佛法僧生小量信。问何故名顶。答如山顶故。谓如山顶人不久住。若无诸难便过此山。更至余山。若有诸难即还退...[阅读全文]

第1256部 第七卷 阿毗达磨大毗婆 第1256部 第七卷 阿毗达磨大毗婆
2019-07-04  点击数:

第七卷 阿毗达磨大毗婆沙论杂蕴第一中世第一法纳息第一之六...[阅读全文]

ad4
ad5
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。楚汉国学网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[楚汉国学网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户