ad6
ad5
龙文鞭影
卷一·一东 卷一·一东
2019-07-29  点击数:

粗成四字,诲尔童蒙。 经书暇日,子史须通。重华大孝,武穆精忠。 尧眉八彩,舜目重瞳。商王祷雨,汉祖歌风。 秀巡河北,策据江东。太宗怀鹞,桓典乘骢。 嘉宾赋雪,圣祖吟虹。邺仙...[阅读全文]

卷一·三江 卷一·三江
2019-07-29  点击数:

古帝凤阁,刺史鸡窗。 亡秦胡亥,兴汉刘邦。戴生独步,许子无双。 柳眠汉苑,枫落吴江。鱼山警植,鹿门隐庞。 浩从床匿,崧避杖撞。...[阅读全文]

卷一·四支 卷一·四支
2019-07-29  点击数:

王良策马,傅说骑箕。 伏羲画卦,宣父删诗。高逢白帝,禹梦玄彝。 寅陈七策,光进五规。鲁恭三异,杨震四知。 邓攸弃子,郭巨埋儿。公瑜嫁婢,处道还姬。 允诛董卓,玠杀王夔。石虔...[阅读全文]

卷一·五微 卷一·五微
2019-07-29  点击数:

敬叔受饷,吴祜遗衣。 淳于窃笑,司马微讥。子房辟毂,公信采薇。 卜商闻过。伯玉知非。...[阅读全文]

卷一·六鱼 卷一·六鱼
2019-07-29  点击数:

少帝坐膝,太子牵裾。 卫懿好鹤,鲁隐观鱼。蔡伦造纸,刘向校书。 朱云折槛,禽息击车。耿恭拜井,郑国穿渠。 国华取印,添丁抹书。细侯竹马,宗孟银鱼。 管宁割席,和峤专车。...[阅读全文]

卷一·七虞 卷一·七虞
2019-07-29  点击数:

西山精卫,东海麻姑。 楚英信佛,秦政坑儒。曹公多智,颜子非愚。 伍员覆楚,勾践灭吴。君谟龙片,王肃酪奴。 蔡衡辨凤,义府题乌。苏秦刺股,李绩焚须。 介诚狂直,端不糊涂。关西...[阅读全文]

卷二·八齐 卷二·八齐
2019-07-29  点击数:

子晋牧豕,仙翁祝鸡。 武王归马,裴度还犀。重耳霸晋,小白兴齐。 景公禳慧,窦俨占奎。卓敬冯虎,西巴释麑。 信陵捕鹞,祖逖闻鸡。赵苞弃母,吴起杀妻。 陈平多辙,李广成蹊。...[阅读全文]

卷二·九佳 卷二·九佳
2019-07-29  点击数:

禹钧五桂,王祐三槐。 同心向秀,肖貌伯偕。...[阅读全文]

卷二·十灰 卷二·十灰
2019-07-29  点击数:

初平起石,左慈掷杯。 名高麟阁,功显云台。朱熹正学,苏轼奇才。 渊明赏菊,和靖观梅。鸡黍张范,胶漆陈雷。 耿弇北道,僧孺西台。建封受贶,孝基还财。 准题华岳,绰赋天台。穆生...[阅读全文]

ad4
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。楚汉国学网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[楚汉国学网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户