ad6
ad5
幼学琼林
幼学琼林·卷一·朝廷 幼学琼林·卷一·朝廷
2019-07-29  点击数:

三皇为皇,五帝为帝。以德行仁者王,以力假仁者霸。天子天下之主,诸侯一国之君。官天下,乃以位让贤;家天下,是以位传子。陛下尊称天子,殿下尊重宗藩。皇帝即位曰龙飞,人臣觐君...[阅读全文]

幼学琼林·卷一·武职 幼学琼林·卷一·武职
2019-07-29  点击数:

韩柳欧苏,固文人之最著;起翦颇牧,乃武将之多奇。范仲淹胸中具数万甲兵,楚项羽江东有八千子弟。孙膑吴起,将略堪夸;穰苴尉缭,兵机莫测。姜太公有《六韬》,黄石公有《三略》。...[阅读全文]

幼学琼林·卷一·文臣 幼学琼林·卷一·文臣
2019-07-29  点击数:

帝王有出震向离之象,大臣有补天浴日之功。三公上应三台,郎官上应列宿。宰相位居台铉,吏部职掌铨衡。吏部天官大冢宰,户部地官大司徒。礼部春官大宗伯,兵部夏官大司马。刑部秋官...[阅读全文]

幼学琼林·卷一·岁时 幼学琼林·卷一·岁时
2019-07-29  点击数:

爆竹一声除旧,桃符万户更新。履端是初一元旦,人日是初七灵辰。元日献君以《椒花颂》,为祝遐龄;元日饮人以屠苏酒,可除疠疫。新岁曰王春,去年曰客岁。火树银花合,谓元宵灯火之...[阅读全文]

幼学琼林·卷一·天文 幼学琼林·卷一·天文
2019-07-29  点击数:

混沌初开,乾坤始奠。 气之轻清上浮者为天,气之重浊下凝者为地。 日月五星,谓之七政;天地与人,谓之三才。 日为众阳之宗,月乃太阴之象。 虹名螮蝀,乃天地之淫气;月里蟾蜍是月...[阅读全文]

幼学琼林·卷一·地舆 幼学琼林·卷一·地舆
2019-07-29  点击数:

黄帝画野,始分都邑;夏禹治水,初奠山川。宇宙之江山不改,古今之称谓各殊。北京原属幽燕,金台是其异号;南京原为建业,金陵又是别名。浙江是武林之区,原为越国;江西是豫章之地...[阅读全文]

幼学琼林·卷二·衣服 幼学琼林·卷二·衣服
2019-07-29  点击数:

冠称元服,衣曰身章。曰弁曰冔曰冕,皆冠之号;日履日舄曰屣,悉鞋之名。上公命服有九锡,士人初冠有三加。簪缨缙绅,仕宦之称;章甫缝掖,儒者之服。布衣即白丁之谓,青衿乃生员之...[阅读全文]

幼学琼林·卷二·身体 幼学琼林·卷二·身体
2019-07-29  点击数:

百体皆血肉之躯,五官有贵贱之别。尧眉分八彩,舜目有重瞳。耳有三漏,大禹之奇形;臂有四肘,成汤之异体。文王龙颜而虎眉,汉高斗胸而隆准。孔圣之顶若芋,文王之胸四乳。周公反握...[阅读全文]

幼学琼林·卷二·老幼寿诞 幼学琼林·卷二·老幼寿诞
2019-07-29  点击数:

不凡之子,必异其生;大德之人,必得其寿。称人生日,曰初度之辰;贺人逢旬,曰生申令旦。三朝洗儿,曰汤饼之会;周岁试婴,曰晬盘之期。男生辰曰悬弧令旦,女生辰曰设帨佳辰。贺人...[阅读全文]

ad4
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。楚汉国学网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[楚汉国学网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户