ad6
ad5
中庸
中庸·第一章 中庸·第一章
2019-07-25  点击数:

天命之谓性;率性之谓道;修道之谓教。道也者,不可须臾离也;可离,非道也。是故君子戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻。莫见乎隐,莫显乎微。故君子慎其独也。喜、怒、哀、乐之未发...[阅读全文]

中庸·第二章 中庸·第二章
2019-07-25  点击数:

仲尼曰,「君子中庸;小人反中庸。」...[阅读全文]

中庸·第三章 中庸·第三章
2019-07-25  点击数:

子曰:「中庸其至矣乎!民鲜能久矣。」...[阅读全文]

中庸·第四章 中庸·第四章
2019-07-25  点击数:

子曰:「道之不行也,我知之矣:知者过之;愚者不及也。道之不明也,我知之矣:贤者过之;不肖者不及也。」「人莫不饮食也。鲜能知味也。」...[阅读全文]

中庸·第五章 中庸·第五章
2019-07-25  点击数:

子曰:「道其不行矣夫。」...[阅读全文]

中庸·第六章 中庸·第六章
2019-07-25  点击数:

子曰:「舜其大知也与!舜好问而好察迩言。隐恶而扬善。执其两端,用其中于民。其斯以为舜乎!」...[阅读全文]

中庸·第七章 中庸·第七章
2019-07-25  点击数:

子曰:「人皆曰『予知』,驱而纳诸罟擭陷阱之中,而莫之知辟也。人皆曰『予知』,择乎中庸,而不能期月守也。」...[阅读全文]

中庸·第八章 中庸·第八章
2019-07-25  点击数:

子曰,「回之为人也:择乎中庸,得一善,则拳拳服膺,而弗失之矣。」...[阅读全文]

中庸·第九章 中庸·第九章
2019-07-25  点击数:

子曰,「天下国家,可均也;爵禄,可辞也;白刃,可蹈也;中庸不可能也。」...[阅读全文]

ad4
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。楚汉国学网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[楚汉国学网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户