ad6
ad5

正法眼藏-白云禅师
禅宗历代高僧---无住禅师 禅宗历代高僧---无住禅师
2019-06-13  点击数:

无住禅师强调无念为宗的无住禅师,得法于无相大师,而后便隐居南阳的白崖山,  精勤向上一着的修持;不久,终乞无生法,忍成为一代龙象。可是,禅师发明心地之后,由于性好疏野,...[阅读全文]

灵佑禅师 灵佑禅师
2019-06-13  点击数:

灵佑禅师沩山佑禅师福州长溪人,俗姓赵,十五岁出家,二十三岁参百丈大师,于一拨炉火而获悟涅槃妙心,得感菩提道果;那次事情的经过非常特殊,像是蓦然发现黄面老子额处的明珠,而...[阅读全文]

禅宗历代高僧---宗密大师 禅宗历代高僧---宗密大师
2019-06-13  点击数:

宗密大师圭峰宗密大师是困州西充何氏子,自幼聪颖过人,髻龄时代即通典;弱冠之时为赴科举,遇圆和尚即遽然落发,并受具足戒。  出家后,读圆觉经而怠悟,以至痛哭流涕;迨后遍参...[阅读全文]

慧寂禅师 慧寂禅师
2019-06-13  点击数:

慧寂禅师仰山慧寂禅师九岁出家,十四岁披剃,未受具足戒即参访善德;初谒耽源禅师,即解向上玄旨,后来亲近沩山佑禅师,逐便升堂入奥,尤其是临机应变的才能,的确不是一般「知解」...[阅读全文]

从谂禅师 从谂禅师
2019-06-13  点击数:

从谂禅师赵州谂禅师在古德中发明心地,获得彻悟的要算最晚的一位,可能他是乘愿再来的人,故意示现修行之不易,得悟之艰,以策励后学中那些常为智障的疏狂人物,幸勿赖那僥幸和奇迹...[阅读全文]

禅宗三祖僧璨大师的故事 禅宗三祖僧璨大师的故事
2019-06-13  点击数:

僧璨大师大师是禅宗第三代祖师,出身不详,以衣谒二祖而得度;得法后,初隐  于皖公山,后周武帝毁佛法,自此住无定处。十余年后,至隋开皇十二年,  始设法席,接引众生。...[阅读全文]

雪峰禅师 雪峰禅师
2019-06-13  点击数:

雪峰禅师雪峰义存禅师世代奉佛,他于襁褓中即恶茹荤,十二岁出家,十七岁落发,对「正法眼藏」颇有心得;最初参于洞山良价大师时,便有此心得的表现。  那时,他在洞山作饭头,有...[阅读全文]

大德故事-大随禅师 大德故事-大随禅师
2019-06-13  点击数:

大随禅师师法号法真,少年即得悟解,后来遍参知识,常行苦炼,在沩山处青现得更是精勤;所以灵佑师对他非常器重。随禅师的悟境如何?看他下面的一段故事,便可揣出端倪:  僧问:...[阅读全文]

道一禅师 道一禅师
2019-06-13  点击数:

道一禅师大师俗姓马,故后世人称他马祖,他的容貌生得奇异,牛行虎视,引舌过鼻,足下有二轮纹,自幼便在罗汉寺出家。  马祖一生,在道业的成就上,的确「踏杀天下人!」使人无隙...[阅读全文]

ad4
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。楚汉国学网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[楚汉国学网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户