ad6
ad5
鬼谷子
鬼谷子·本经阴符七术·转圆法 鬼谷子·本经阴符七术·转圆法
2019-07-26  点击数:

转圆者,无穷之计也。无穷者,必有圣人之心,以原不测之智;以不测之智而通心术,而神道混沌为一。以变论万类,说意无穷。智略计谋,各有形容,或圆或方,或阴或阳,或吉或凶,事类...[阅读全文]

鬼谷子·本经阴符七术·盛神法 鬼谷子·本经阴符七术·盛神法
2019-07-26  点击数:

盛神法五龙,盛神中有五气,神为之长,心为之舍,德为之大;养神之所,归诸道。道者,天地之始,一其纪也,物之所造,天之所生,包容无形化气,先天地而成,莫见其形,莫知其名,谓...[阅读全文]

鬼谷子·本经阴符七术·散势法 鬼谷子·本经阴符七术·散势法
2019-07-26  点击数:

散势者,神之使也。用之,必循间而动。威肃内盛,推间而行之,则势散。夫散势者,心虚志溢;意衰威失,精神不专,其言外而多变。故观其志意,为度数,乃以揣说图事,尽圆方,齐短长...[阅读全文]

鬼谷子·本经阴符七术·损悦法 鬼谷子·本经阴符七术·损悦法
2019-07-26  点击数:

损悦者,几危之决也。事有适然,物有成败,机危之动,不可不察。 故圣人以无为待有德,言察辞,合于事。悦者,知之也。损者,行之也。损之说之,物有不可者,圣人不为之辞。故智者...[阅读全文]

鬼谷子·本经阴符七术·实意法 鬼谷子·本经阴符七术·实意法
2019-07-26  点击数:

实意者,气之虑也。心欲安静,虑欲深远;心安静则神策生,虑深远则计谋成;神策生则志不可乱,计谋成则功不可间。意虑定则心遂安 ,心遂安则所行不错,神自得矣。得则凝。识气寄,...[阅读全文]

鬼谷子·本经阴符七术·分威法 鬼谷子·本经阴符七术·分威法
2019-07-26  点击数:

分威者,神之覆也。故静意固志,神归其舍,则威覆盛矣。威覆盛,则内实坚;内实坚,则莫当;莫当,则能以分人之威而动其势,如其天。以实取虚,以有取无,若以镒称铢。故动者必随,...[阅读全文]

鬼谷子·本经阴符七术·养志法 鬼谷子·本经阴符七术·养志法
2019-07-26  点击数:

养志者,心气之思不达也。有所欲,志存而思之。志者,欲之使也。 欲多则心散,心散则志衰,志衰则思不达。故心气一则欲不徨,欲不徨则志意不衰,志意不衰则思理达矣。理达则和通,...[阅读全文]

鬼谷子·鬼谷子·谋篇 鬼谷子·鬼谷子·谋篇
2019-07-26  点击数:

为人凡谋有道,必得其所因,以求其情。审得其情,乃立三仪。三仪者曰上、曰中、曰下。参以立焉,以生奇。奇不知其所拥,始于古之所从。故郑人之取玉也,必载司南之车,为其不惑也。...[阅读全文]

鬼谷子·鬼谷子·飞箝 鬼谷子·鬼谷子·飞箝
2019-07-26  点击数:

凡度权量能,所以征远来近。立势而制事,必先察同异之计,别是非之语,见内外之辞,知有无之术;决安危之计,定亲疏之事;然后乃权量之。其有隐括,乃可征、乃可求、乃可用。引钩钳...[阅读全文]

ad4
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。楚汉国学网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[楚汉国学网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户