ad6
ad5
当前位置: 楚汉国学网> 大藏经 >> 律部
律部
佛说优婆塞五戒相经 第1476部 佛说优婆塞五戒相经 第1476部
2019-07-24  点击数:

佛说优婆塞五戒相经宋元嘉年求那跋摩译闻如是。一时佛在迦维罗卫国。尔时净饭王来诣佛所头面礼足合掌恭敬。而白佛言。欲所请求以自济度。唯愿世尊。哀酬我志。佛言。可得之愿随王所...[阅读全文]

佛说戒消灾经 第1477部 佛说戒消灾经 第1477部
2019-07-24  点击数:

佛说戒消灾经吴月支优婆塞支谦译...[阅读全文]

大爱道比丘尼经 第1478部 大爱道比丘尼经 第1478部
2019-07-24  点击数:

大爱道比丘尼经 卷上附北凉录尔时佛游于迦维罗卫释氏精卢。与诸大比丘众俱。是时大爱道裘昙弥。行到佛所。稽首作礼迁住一面。叉手白佛言。我闻女人精进可得沙门四道。愿得受佛法律...[阅读全文]

佛说苾刍五法经 第1479部 佛说苾刍五法经 第1479部
2019-07-24  点击数:

佛说苾刍五法经西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传教大师臣法天奉诏译如来应正等觉。在舍卫国。为彼未来观察而住。是时无量诸天及人。知佛世尊是人天师。恭信供养尊重赞叹。利乐名称...[阅读全文]

佛说苾刍迦尸迦十法经 第1480部 佛说苾刍迦尸迦十法经 第1480部
2019-07-24  点击数:

佛说苾刍迦尸迦十法经西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传教大师臣法天奉诏译如来应正等觉。在舍卫国。与诸苾刍众俱。是时如来广为时会人天及彼未来而说师范尔时如来告苾刍众言。苾刍...[阅读全文]

佛说五恐怖世经 第1481部 佛说五恐怖世经 第1481部
2019-07-24  点击数:

佛说五恐怖世经宋居士沮渠京声译闻如是。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。佛告诸比丘。有五当来恐怖。未到未成且来不久可畏。当善思惟以方便远离之。何谓五一者谓后当来比丘。身无行无...[阅读全文]

佛阿毗昙经出家相品 第1482部 佛阿毗昙经出家相品 第1482部
2019-07-24  点击数:

佛阿毗昙经出家相品 卷上陈天竺三藏真谛译以一千阿僧祇世界众生所有功德。成佛一毛孔。如是成佛一毛孔功德。遍如来身毛孔功德。成佛一好。如是成就八十种好功德。增为百倍。乃成如...[阅读全文]

佛说目连问戒律中五百轻重事经 佛说目连问戒律中五百轻重事经
2019-07-24  点击数:

佛说目连问戒律中五百轻重事经 卷上失译人名今附东晋录五篇事品第一如是我闻一时。佛住王舍城迦兰陀竹园。是时目连从坐而起。白佛言。世尊。我今欲有所问惟愿世尊。为我演说。佛言...[阅读全文]

梵网经 第1484部 梵网经 第1484部
2019-07-24  点击数:

梵网经 卷上梵网经序夫宗本湛然。理不可易。是以妙穷于玄原之境。万行起于深信之宅。是以天竺法师鸠摩罗什。诵持此品以为心首。此经本有一百十二卷六十一品。什少践于大方。齐异学...[阅读全文]

ad4
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。楚汉国学网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[楚汉国学网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户