ad6
ad5
禅宗公案
马祖道一:想尽办法令弟子开悟 马祖道一:想尽办法令弟子开悟
2019-06-22  点击数:

 “发现自我”是马祖教人的目标,也是整个禅的主旨。这点我们可以从马祖和他的另一位高足大珠慧海的故事中看出。 当大珠第一次见马祖时,马祖问他:“你从哪里来?&...[阅读全文]

马祖道一:对佛像吐痰也是菩萨 马祖道一:对佛像吐痰也是菩萨
2019-06-22  点击数:

 马祖道一禅师有一次在打坐时,忍不住朝佛像身上唾了一口痰,侍者见其情景很不以为然,急忙问道:“老师!你为什么要把痰吐在佛像上面呢?” 道一禅师立刻咳嗽了两声,...[阅读全文]

马祖道一悟道故事:磨砖作镜子 马祖道一悟道故事:磨砖作镜子
2019-06-22  点击数:

 马祖道一四川成都人,俗姓马,在佛教僧侣中,以俗姓称祖的,可能就是他了。 马祖十二岁出家当了和尚,后来到南岳拜怀让为师。 一天,怀让看马祖整天呆呆地坐在那里参禅,...[阅读全文]

饥来吃饭困来眠,智者应有的生 饥来吃饭困来眠,智者应有的生
2019-06-22  点击数:

 有人问大珠慧海禅师是怎么用功的,他答道:「饥来吃饭困来眠。」对方说:「大家都是这样的啊!那他们都跟你一样用功吗?」大珠禅师说:「不同。他吃饭时不肯吃饭,百种需索;睡...[阅读全文]

风性常住 风性常住
2019-06-22  点击数:

 麻谷宝彻禅师某次摇扇,僧乃问(卍续一三八·五○上):...[阅读全文]

野狐禅公案三则 野狐禅公案三则
2019-06-22  点击数:

 野狐禅在禅宗中,流入邪僻、未悟而妄称开悟,禅家一概斥之为“野狐禅”。 取自一个著名的禅宗公案: 百丈禅师每日上堂。常有一老人听法并随众散去。有一日却站着不...[阅读全文]

酽茶三两碗,意在钁头边 酽茶三两碗,意在钁头边
2019-06-22  点击数:

 唐代陆希声居士初访仰山禅师时,便问道:“三门俱开从何门进入?” 仰山:“从信心门入。” 希声:“其它二门要它何用?” 仰山:“亦可从其门进...[阅读全文]

辞而致罚,受罚而不欺 辞而致罚,受罚而不欺
2019-06-22  点击数:

 道楷禅师,宋人,得道后,大阐禅门宗风。曾担任过净因寺、天宁寺等大寺的住持。一日,皇上派遣使者,颁赠紫衣袈裟,以褒扬他的圣德。并赐号定照禅师。 禅师上表坚辞不受。皇...[阅读全文]

赵州从谂(二) 赵州从谂(二)
2019-06-22  点击数:

赵州从谂自幼出家,他去见南泉时,南泉正躺着睡觉。南泉问道:“你从哪里来?”赵州答道:“我从瑞像禅院来。”...[阅读全文]

ad4
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。楚汉国学网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[楚汉国学网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户