ad6
ad3

无住

[无住] 阅读次数:

【无住】佛法里的无住是什么意思?

无住,实相的别名,大乘经典皆以此为主旨。一切法(有为法,无为法,不可说法)本来没有自性,自性为空,所以没有所住,一切法皆是因缘相合而生(道家所说的五行相生与此同义而异名)。并且无住为一切法的根本,是般若实相。无住,不仅解释了万法皆自性空,同时,又是对治各种妄心的万能智慧药,在修行中,应时刻体会、用心观察、与无住相应,则可与勇猛精进。

\

维摩经观众生品曰:‘从无住本立一切法。’同注曰:‘什曰:法无自性,缘感而起。当其未起,莫知所寄。莫知所寄,故无所住。无所住故,则非有无。非有无而为有无之本。’起信论义记上曰:‘夫真心廖廓。(中略)非生非灭,四相之所不迁,无去无来,三际莫之能易。但以无住为性,随派分岐。逐迷悟而升沉,任因缘而起灭。’宗镜录八曰:‘文殊师利云:从无住本立一切法。睿公释云:无住即实相异名,实相即性空异名。’唐张说《杂诗》之四:“悟灭心非尽,求虚见后生。应将无住法,修到不成名。”唐谢勮《游烂柯山》诗:“惟将无住理,转与信人说。月影清江中,可观不可得。”

ad8
相关阅读
推荐阅读
ad10
精彩推荐
ad5
推荐内容
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。楚汉国学网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[楚汉国学网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户