ad6
ad3

雨宝咒的功德利益

[雨宝咒] 发表时间:2019-06-11 16:47:46 作者:未知 阅读次数:

雨宝咒的功德利益

雨宝咒的功德利益

雨宝咒又名雨宝陀罗尼。其功德利益如下:

据经中所述,此持世陀罗尼(或名雨宝陀罗尼)具有广大神力,如果有善男子、善女人,至心受持,广为他人宣说,能使一切恶鬼神、人、非人等,皆不能害之;而一切诸利乐有情之事,则不论昼夜时时增长。如果能至诚供养三宝,念诵如是大陀罗尼,速继七天七夜没有间断,如此则一切诸天龙神皆生欢喜,雨下所需之财宝谷物,一切饥馑疫疠皆悉消除,所有罪障无不殄灭,一切危惧并得安宁,福慧日渐增长,所求如意,速证无上正觉菩提。

在经中还提到,妙月长者一听闻世尊宣说此大陀罗尼,便深生信心欢喜受持读诵,愿为无量有情宣说。而妙月长者也因此福德力,使其库藏皆盈满种种财榖。由此可知此陀罗尼的广大福德力用。

在施护所译《圣持世陀罗尼经》中尚记载着:「若复有人于夜半内,志心诵持(持世)菩萨名号,依法护净,一七日内获大财喜成就具足。」或如「若复有人求诸所愿,于自所止向东北隅,起圣持世菩萨形像,……依法诵持此陀罗心,一切所愿,悉皆满足,财物增长,获福无量。」等等的财宝满愿法。

(1) 此陀罗尼具大神力。若有善男子善女人。至心受持广为他说。诸恶神鬼天龙药叉。人非人等皆不能害。诸利乐事昼夜增长。

(2) 佛告妙月长者。汝应信受此陀罗尼。忆念诵持广为他说。所求利乐无不谐遂。

(3) 佛告阿难妙月长者。闻我所说大陀罗尼。深信欢喜受持读诵。愿为无量有情宣说。由斯福力库藏皆。满汝等亦应受持读诵广为他说此陀罗尼。令此三千大千世界。诸有情类皆得利乐。(玄奘译)

(4) 受持读诵思惟计念随喜为他广说流布。由此陀罗尼威德力故。若善男子人与非人药叉罗剎毕隶多毕舍遮鸠盘拏乌娑多罗迦布单那羯咤布单那等起恶心者。不能为害。复有诸鬼噉人脂髓脓血涕唾大小便利欲来恼者。不能为障碍。

(5) 佛言。善男子妙月长者净信于我。受持此雨宝陀罗尼。为一切有情宣说。是故阿难受持此陀罗尼广为人说。我以佛眼观诸世间天人魔梵沙门婆罗门。于此受持雨宝陀罗尼者不能作其障难。

(6) 妙月长者此吉祥持世陀罗尼。若有善男子善女人。得此陀罗尼经在于自己舍宅之中。或在手中恭敬供养。或心思惟是经法者。或得听闻是经法者。便乃受持读诵供养。或广为他解说义趣。此善男子善女人。昼夜常得卫护安隐快乐。饮食丰足获大福德。

(7) 妙月长者汝等若能精进受持。念此吉祥持世陀罗尼。而能广为他人解说。能令汝得长夜人间天上利益安乐。

(8) 佛告阿难陀言。此妙月长者有大智慧。为能发心忆持永无忘失。受持读诵供养恭敬。思惟妙理发大慈悲。为他众生解说是法。能令汝得不可思议殊胜功德。于无量世常为诸天及世间人演说是法。

(9) 若受持、读诵、思惟、忆念,并为他人广说流布,则由此陀罗尼之威德力,可得快乐安稳,永世不贫穷;且诸天悉皆欢喜,即降下财宝榖麦。

ad8
推荐阅读
ad10
精彩推荐
ad5
推荐内容
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。楚汉国学网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[楚汉国学网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户