ad6
ad3

虚空藏菩萨咒简介

[佛咒简介] 发表时间:2019-06-13 15:28:13 作者: 阅读次数:

虚空藏菩萨咒简介

 虚空藏菩萨咒,是佛教徒常持诵的真言。一般人总以为该咒的特色是增长记忆力。实则虚空藏菩萨的慈悲、方便与愿力,与观世音菩萨都甚为相似。经典曾说他‘为诸众生成就大慈,常化众生而无休息。’可见增长众生的记忆力,只不过是其无量菩萨行愿的一小部分而已。

 虚空藏,梵音名‘kāagarbha’(音译阿迦舍檗婆),密号:库藏金刚。汉译又作虚空孕、虚空库、虚空光等。佛教八大菩萨之一。虚空藏菩萨在众多菩萨中专主智慧、功德和财富。因其智慧、功德、财富如虚空一样广阔无边,并能如愿满足世人的需求,使众生获得无穷利益,故有此名。

 八世纪时,虚空藏信仰传入日本,僧侣间颇盛行虚空藏求闻持法以增进记忆力,日僧空海即曾修此法。而在民间,也普遍信仰虚空藏菩萨能增进福德、智慧,消灾免难。此菩萨在日本所受信奉的热烈程度远胜过中国。

 常念诵虚空藏菩萨咒,毁禁恶名皆悉除灭,心得清净;能得十方诸佛及诸菩萨之所护念。念诵虚空藏菩萨咒,临命终时净除业障,十方诸佛放金色光,皆来迎接为说妙法,随意往生清净佛国。

 南无虚空藏菩萨摩诃萨(三称)

 阿袮,逻阇鞞。钤浮娑阇鞞。

 耶婆奈阇鞞。博厕,娑迷。

 波吒逻阇鞞。他奈婆逻鞞。

 萨多逻伽逻泥。休磨休磨。

\

 摩诃,伽楼尼迦。 娑婆诃。

 ā nǐ,luó shé pí。qián fú suō shé pí。

 yē pó nài shé pí。bó cè,suō mí。

 bō zhà luó shé pí。tuō nài pó luó pí。

 sà duō luó qié luó ní。xiū mó xiū mó。

 mó hē,qié lóu ní jiā。suō pó hē。

 阿(ā啊)袮(nǐ你):祢:读作(nǐ你)属于古音,而今音为(mí迷)。

 阇:读作(shé蛇),有的方音读“萨”。

 鞞:发音(pí皮),还有其他三种读法:(pí皮)、(bǐ比)、(bǐng丙)。这里念(pí皮)比较合适。因鞞通毗,“鞞杀社”,也译成“毗煞社”;“阿鞞跋致”,也译成“阿毗跋致”;“鞞嚧社那”,也译成“毗卢舍那”。

 耶:读(yē噎)。另读(yě也)

 厕:读作(cè测),有的方音读“次”。

 吒:读音(zhà乍),不读今音(zhā)。

 伽:读(qié茄),有的地方读“斜”。(应读ga,梵文中没有qié茄音)

 磨:读作(mó模),有的方音读成“我”。

 诃:读音为(hē呵),有的方音读“呼”。

 迦:读(jiā加)。(Mahakarunika 摩诃伽楼尼迦,意为大悲)

ad8
推荐阅读
ad10
精彩推荐
ad5
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。楚汉国学网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[楚汉国学网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户