ad6
ad3

华严经白话文全文讲解(第十五卷)

[华严经的入门] 发表时间:2020-09-17 09:36:23 作者: 阅读次数:

卷第十五:贤首品第十二之二

【原文】

有胜三昧名安乐,能普救度诸群生,放大光明不思议,令其见者悉调伏。

所放光明名善现,若有众生遇此光,必令获益不唐捐,因是得成无上智。

彼光示现于诸佛,示法示僧示正道,亦示佛塔及形像,是故得成此光明。

又放光明名照耀,映蔽一切诸天光,所有暗障靡不除,普为众生作饶益。

此光觉悟一切众,令执灯明供养佛,以灯供养诸佛故,得成世中无上灯。

然诸油灯及酥灯,亦然种种诸明炬,众香妙药上宝烛,以是供佛获此光。

又放光明名济度,此光能觉一切众,令其普发大誓心,度脱欲海诸群生。

若能普发大誓心,度脱欲海诸群生,则能越度四瀑流,示导无忧解脱城。

于诸行路大水处,造立桥梁及船筏,毁訾有为赞寂静,是故得成此光明。

又放光明名灭爱,此光能觉一切众,令其舍离于五欲,专思解脱妙法味。

若能舍离于五欲,专思解脱妙法味,则能以佛甘露雨,普灭世间诸渴爱。

惠施池井及泉流,专求无上菩提道,毁訾五欲赞禅定,是故得成此光明。

又放光明名欢喜,此光能觉一切众,令其爱慕佛菩提,发心愿证无师道。

造立如来大悲像,众相庄严坐华座,恒叹最胜诸功德,是故得成此光明。

又放光明名爱乐,此光能觉一切众,令其心乐于诸佛,及以乐法乐众僧。

若常心乐于诸佛,及以乐法乐众僧,则在如来众会中,逮成无上深法忍。

华严经白话文全文讲解(第十五卷)

开悟众生无有量,普使念佛法僧宝,及示发心功德行,是故得成此光明。

又放光明名福聚,此光能觉一切众,令行种种无量施,以此愿求无上道。

设大施会无遮限,有来求者皆满足,不令其心有所乏,是故得成此光明。

又放光明名具智,此光能觉一切众,令于一法一念中,悉解无量诸法门。

为诸众生分别法,及以决了真实义,善说法义无亏减,是故得成此光明。

华严经白话文全文讲解(第十五卷)

又放光明名慧灯,此光能觉一切众,令知众生性空寂,一切诸法无所有。

华严经白话文全文讲解(第十五卷)

演说诸法空无主,如幻如焰水中月,乃至犹如梦影像,是故得成此光明。

又放光名法自在,此光能觉一切众,令得无尽陀罗尼,悉持一切诸佛法。

恭敬供养持法者,给侍守护诸贤圣,以种种法施众生,是故得成此光明。

又放光明名能舍,此光觉悟悭众生,令知财宝悉非常,恒乐惠施心无著。

悭心难调而能调,解财如梦如浮云,增长惠施清净心,是故得成此光明。

又放光明名除热,此光能觉毁禁者,普使受持清净戒,发心愿证无师道。

ad8
ad10
精彩推荐
ad5
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。普众礼佛网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[普众礼佛网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户