ad6
ad3

《金刚经》注音读诵完整版

[佛经入门] 发表时间:2019-06-14 16:14:11 作者: 阅读次数:

香xiānɡ赞zàn

炉lú香xiānɡ乍zhà爇ruò,法fǎ界jiè蒙ménɡ薰xūn,诸zhū佛fó海hǎi会huì悉xī遥yáo闻wén,

随suí处chù结jié祥xiánɡ云yún,诚chénɡ意yì方fānɡ殷yīn,诸zhū佛fó现xiàn全quán身shēn。

南ná无mó香xiānɡ云yún盖ɡài菩pú萨sà摩mó诃hē萨sà(三称)

南ná无mó本běn师shī释shì迦jiā牟móu尼ní佛fó(三称)

净jìnɡ口kǒu业yè真zhēn言yán

唵ōng修xiū唎lī修xiū唎lī摩mó诃hē修xiū唎lī修xiū修xiū唎lī萨sà婆pó诃hē

净jìnɡ三sān业yè真zhēn言yán

唵ōng娑suō嚩wǎ婆pó嚩wǎ秫shú度dù娑suō嚩wǎ达dá摩mó娑suō嚩wǎ婆pó嚩wǎ秫shú度dù憾hàn

安ān土tǔ地dì真zhēn言yán

南ná无mó三sān满mǎn哆duō母mǔ驮tuó喃nán唵ōng度dù噜lū度dù噜lū地dì尾wěi娑suō婆pó诃hē

普pǔ供ɡōnɡ养yǎnɡ真zhēn言yán

唵ōng誐yé誐yé曩nánɡ三sān婆pó嚩wǎ 韈wá日rì啰là斛hōng

奉fènɡ请qǐnɡ八bā金jīn刚ɡānɡ

奉fènɡ请qǐnɡ青qīnɡ除chú灾zāi金jīn刚ɡānɡ奉fènɡ请qǐnɡ辟pì毒dú金jīn刚ɡānɡ

奉fènɡ请qǐnɡ黄huánɡ随suí求qiú金jīn刚ɡānɡ奉fènɡ请qǐnɡ白bái净jìnɡ水shuǐ金jīn刚ɡānɡ

奉fènɡ请qǐnɡ赤chì声shēnɡ火huǒ金jīn刚ɡānɡ奉fènɡ请qǐnɡ定dìnɡ持chí灾zāi金jīn刚ɡānɡ

奉fènɡ请qǐnɡ紫zǐ贤xián金jīn刚ɡānɡ奉fènɡ请qǐnɡ大dà神shén金jīn刚ɡānɡ

奉fènɡ请qǐnɡ四sì菩pú萨sà

奉fènɡ请qǐnɡ金jīn刚ɡānɡ眷juàn菩pú萨sà奉fènɡ请qǐnɡ金jīn刚ɡānɡ索suǒ菩pú萨sà

奉fènɡ请qǐnɡ金jīn刚ɡānɡ爱ài菩pú萨sà奉fènɡ请qǐnɡ金jīn刚ɡānɡ语yǔ菩pú萨sà

发fā愿yuàn文wén

稽qǐ首shǒu三sān界jiè尊zūn归ɡuī依yī十shí方fānɡ佛fó

我wǒ今jīn发fā宏hónɡ愿yuàn持chí此cǐ金jīn刚ɡānɡ经jīnɡ

\

上shànɡ报bào四sì重chónɡ恩ēn下xià济jì三sān涂tú苦kǔ

若ruò有yǒu见jiàn闻wén者zhě悉xī发fā菩pú提tí心xīn

尽jìn此cǐ一yí报bào身shēn同tónɡ生shēnɡ极jí乐lè国ɡuó

云yún何hé梵fàn

云yún何hé得dé长chánɡ寿shòu金jīn刚ɡānɡ不bú坏huài身shēn

复fù以yǐ何hé因yīn缘yuán得dé大dà坚jiān固ɡù力lì

云yún何hé于yú此cǐ经jīnɡ究jiū竟jìnɡ到dào彼bǐ岸àn

愿yuàn佛fó开kāi微wēi密mì广ɡuǎnɡ为wèi众zhònɡ生shēnɡ说shuō

开kāi经jīnɡ偈jì

无wú上shànɡ甚shèn深shēn微wēi妙miào法fǎ百bǎi千qiān万wàn劫jié难nán遭zāo遇yù

我wǒ今jīn见jiàn闻wén得dé受shòu持chí愿yuàn解jiě如rú来lái真zhēn实shí义yì

金jīn刚ɡānɡ般bō若rě波bō罗luó蜜mì经jīnɡ

姚yáo秦qín三sān藏zànɡ法fǎ师shī鸠jiū摩mó罗luó什shí译yì

   如rú是shì我wǒ闻wén。一yī时shí,佛fó在zài舍shè卫wèi国ɡuó祇qí树shù给jǐ孤ɡū独dú园yuán,与yǔ大dà比bì丘qiū众zhònɡ千qiān二èr百bǎi五wǔ十shí人rén俱jū。尔ěr时shí世shì尊zūn食shí时shí,着zhuó衣yī持chí钵bō,入rù舍shè卫wèi大dà城chénɡ乞qǐ食shí。于yú其qí城chénɡ中zhōnɡ次cì第dì乞qǐ已yǐ,还huán至zhì本běn处chù。饭fàn食shí讫qì,收shōu衣yī钵bō,洗xǐ足zú已yǐ,敷fū座zuò而ér坐zuò。

时shí长zhǎnɡ老lǎo须xū菩pú提tí在zài大dà众zhònɡ中zhōnɡ,即jí从cónɡ座zuò起qǐ,偏piān袒tǎn右yòu肩jiān,右yòu膝xī着zhuó地dì,合hé掌zhǎnɡ恭ɡōnɡ敬jìnɡ而ér白bó佛fó言yán:希xī有yǒu,世shì尊zūn!如rú来lái善shàn护hù念niàn诸zhū菩pú萨sà,善shàn付fù嘱zhǔ诸zhū菩pú萨sà。世shì尊zūn,善shàn男nán子zǐ、善shàn女nǚ人rén发fā阿ā耨nòu多duō罗luó三sān藐miǎo三sān菩pú提tí心xīn,应yīnɡ云yún何hé住zhù?云yún何hé降xiánɡ伏fú其qí心xīn?

佛fó言yán:善shàn哉zāi!善shàn哉zāi!须xū菩pú提tí,如rú汝rǔ所suǒ说shuō,如rú来lái善shàn护hù念niàn诸zhū菩pú萨sà,善shàn付fù嘱zhǔ诸zhū菩pú萨sà。汝rǔ今jīn谛dì听tīnɡ,当dānɡ为wèi汝rǔ说shuō。善shàn男nán子zǐ、善shàn女nǚ人rén,发fā阿ā耨nòu多duō罗luó三sān藐miǎo三sān菩pú提tí心xīn,应yīnɡ如rú是shì住zhù,如rú是shì降xiánɡ伏fú其qí心xīn。唯wěi然rán,世shì尊zūn。愿yuàn乐yào欲yù闻wén。

佛fó告ɡào须xū菩pú提tí,诸zhū菩pú萨sà摩mó诃hē萨sà应yīnɡ如rú是shì降xiánɡ伏fú其qí心xīn:所suǒ有yǒu一yí切qiè众zhònɡ生shēnɡ之zhī类lèi,若ruò卵luǎn生shēnɡ、若ruò胎tāi生shēnɡ、若ruò湿shī生shēnɡ、若ruò化huà生shēnɡ,若ruò有yǒu色sè、若ruò无wú色sè,若ruò有yǒu想xiǎnɡ、若ruò无wú想xiǎnɡ,若ruò非fēi有yǒu想xiǎnɡ、非fēi无wú想xiǎnɡ,我wǒ皆jiē令lìnɡ入rù无wú余yú涅niè槃pán而ér灭miè度dù之zhī。如rú是shì灭miè度dù无wú量liànɡ、无wú数shù、无wú边biān众zhònɡ生shēnɡ,实shí无wú众zhònɡ生shēnɡ得dé灭miè度dù者zhě,何hé以yǐ故ɡù?须xū菩pú提tí,若ruò菩pú萨sà有yǒu我wǒ相xiànɡ、人rén相xiànɡ、众zhònɡ生shēnɡ相xiànɡ、寿shòu者zhě相xiànɡ,即jí非fēi菩pú萨sà。

复fù次cì,须xū菩pú提tí,菩pú萨sà于yú法fǎ,应yīnɡ无wú所suǒ住zhù,行xínɡ于yú布bù施shī。所suǒ谓wèi不bú住zhù色sè布bù施shī,不bú住zhù声shēnɡ、香xiānɡ、味wèi、触chù、法fǎ布bù施shī。须xū菩pú提tí,菩pú萨sà应yīnɡ如rú是shì布bù施shī,不bú住zhù于yú相xiànɡ。何hé以yǐ故ɡù?若ruò菩pú萨sà不bú住zhù相xiànɡ布bù施shī,其qí福fú德dé不bù可kě思sī量liánɡ。须xū菩pú提tí,于yú意yì云yún何hé?东dōnɡ方fānɡ虚xū空kōnɡ可kě思sī量liánɡ不fǒu?不fú也yě,世shì尊zūn。须xū菩pú提tí,南nán西xī北běi方fānɡ、四sì维wéi上shànɡ下xià虚xū空kōnɡ,可kě思sī量liánɡ不fǒu?不fú也yě,世shì尊zūn。须xū菩pú提tí,菩pú萨sà无wú住zhù相xiànɡ布bù施shī,福fú德dé亦yì复fù如rú是shì不bù可kě思sī量liánɡ。须xū菩pú提tí,菩pú萨sà但dàn应yīnɡ如rú所suǒ教jiào住zhù。

须xū菩pú提tí,于yú意yì云yún何hé?可kě以yǐ身shēn相xiànɡ见jiàn如rú来lái不fǒu?不fú也yě,世shì尊zūn。不bù可kě以yǐ身shēn相xiànɡ得dé见jiàn如rú来lái。何hé以yǐ故ɡù?如rú来lái所suǒ说shuō身shēn相xiànɡ,即jí非fēi身shēn相xiànɡ。佛fó告ɡào须xū菩pú提tí:凡fán所suǒ有yǒu相xiànɡ,皆jiē是shì虚xū妄wànɡ。若ruò见jiàn诸zhū相xiànɡ非fēi相xiànɡ,即jí见xiàn如rú来lái。

须xū菩pú提tí白bó佛fó言yán:世shì尊zūn,颇pō有yǒu众zhònɡ生shēnɡ,得dé闻wén如rú是shì言yán说shuō章zhānɡ句jù,生shēnɡ实shí信xìn不fǒu?佛fó告ɡào须xū菩pú提tí:莫mò作zuò是shì说shuō。如rú来lái灭miè后hòu,后hòu五wǔ百bǎi岁suì,有yǒu持chí戒jiè修xiū福fú者zhě,于yú此cǐ章zhānɡ句jù,能nénɡ生shēnɡ信xìn心xīn,以yǐ此cǐ为wéi实shí,当dānɡ知zhī是shì人rén,不bù于yú一yì佛fó二èr佛fó三sān四sì五wǔ佛fó而ér种zhònɡ善shàn根ɡēn,已yǐ于yú无wú量liànɡ千qiān万wàn佛fó所suǒ种zhònɡ诸zhū善shàn根ɡēn。闻wén是shì章zhānɡ句jù,乃nǎi至zhì一yí念niàn生shēnɡ净jìnɡ信xìn者zhě,须xū菩pú提tí,如rú来lái悉xī知zhī悉xī见jiàn,是shì诸zhū众zhònɡ生shēnɡ,得dé如rú是shì无wú量liànɡ福fú德dé。何hé以yǐ故ɡù?

是shì诸zhū众zhònɡ生shēnɡ,无wú复fù我wǒ相xiànɡ、人rén相xiànɡ、众zhònɡ生shēnɡ相xiànɡ、寿shòu者zhě相xiànɡ;无wú法fǎ相xiànɡ,亦yì无wú非fēi法fǎ相xiànɡ。何hé以yǐ故ɡù?是shì诸zhū众zhònɡ生shēnɡ,若ruò心xīn取qǔ相xiànɡ,即jí为wéi着zhuó我wǒ、人rén、众zhònɡ生shēnɡ、寿shòu者zhě;若ruò取qǔ法fǎ相xiànɡ,即jí着zhuó我wǒ、人rén、众zhònɡ生shēnɡ、寿shòu者zhě。何hé以yǐ故ɡù?

若ruò取qǔ非fēi法fǎ相xiànɡ,即jí着zhuó我wǒ、人rén、众zhònɡ生shēnɡ、寿shòu者zhě。是shì故ɡù不bù应yīnɡ取qǔ法fǎ,不bù应yīnɡ取qǔ非fēi法fǎ。以yǐ是shì义yì故ɡù,如rú来lái常chánɡ说shuō,汝rǔ等děnɡ比bì丘qiū,知zhī我wǒ说shuō法fǎ,如rú筏fá喻yù者zhě,法fǎ尚shànɡ应yīnɡ舍shě,何hé况kuànɡ非fēi法fǎ?

须xū菩pú提tí,于yú意yì云yún何hé?如rú来lái得dé阿ā耨nòu多duō罗luó三sān藐miǎo三sān菩pú提tí耶yé?如rú来lái有yǒu所suǒ说shuō法fǎ耶yé?须xū菩pú提tí言yán:如rú我wǒ解jiě佛fó所suǒ说shuō义yì,无wú有yǒu定dìnɡ法fǎ名mínɡ阿ā耨nòu多duō罗luó三sān藐miǎo三sān菩pú提tí,亦yì无wú有yǒu定dìnɡ法fǎ如rú来lái可kě说shuō。何hé以yǐ故ɡù?

如rú来lái所suǒ说shuō法fǎ,皆jiē不bù可kě取qǔ、不bù可kě说shuō,非fēi法fǎ、非fēi非fēi法fǎ。所suǒ以yǐ者zhě何hé?一yí切qiè贤xián圣shènɡ,皆jiē以yǐ无wú为wéi法fǎ而ér有yǒu差chā别bié。

须xū菩pú提tí,于yú意yì云yún何hé?若ruò人rén满mǎn三sān千qiān大dà千qiān世shì界jiè七qī宝bǎo,以yǐ用yònɡ布bù施shī,是shì人rén所suǒ得dé福fú德dé,宁nìnɡ为wéi多duō不fǒu?须xū菩pú提tí言yán:甚shèn多duō,世shì尊zūn。何hé以yǐ故ɡù?是shì福fú德dé,即jí非fēi福fú德dé性xìnɡ,是shì故ɡù如rú来lái说shuō福fú德dé多duō。

若ruò复fù有yǒu人rén,于yú此cǐ经jīnɡ中zhōnɡ,受shòu持chí乃nǎi至zhì四sì句jù偈jì等děnɡ,为wèi他tā人rén说shuō,其qí福fú胜shènɡ彼bǐ。何hé以yǐ故ɡù?须xū菩pú提tí,一yí切qiè诸zhū佛fó,及jí诸zhū佛fó阿ā耨nòu多duō罗luó三sān藐miǎo三sān菩pú提tí法fǎ,皆jiē从cónɡ此cǐ经jīnɡ出chū。须xū菩pú提tí,所suǒ谓wèi佛fó法fǎ者zhě,即jí非fēi佛fó法fǎ。

须xū菩pú提tí,于yú意yì云yún何hé?须xū陀tuó洹huán能nénɡ作zuò是shì念niàn,我wǒ得dé须xū陀tuó洹huán果ɡuǒ不fǒu?须xū菩pú提tí言yán:不fú也yě,世shì尊zūn。何hé以yǐ故ɡù?须xū陀tuó洹huán名mínɡ为wéi入rù流liú,而ér无wú所suǒ入rù。不bú入rù色sè、声shēnɡ、香xiānɡ、味wèi、触chù、法fǎ,是shì名mínɡ须xū陀tuó洹huán。

须xū菩pú提tí,于yú意yì云yún何hé?斯sī陀tuó含hán能nénɡ作zuò是shì念niàn。我wǒ得dé斯sī陀tuó含hán果ɡuǒ不fǒu?须xū菩pú提tí言yán:不fú也yě,世shì尊zūn。何hé以yǐ故ɡù?斯sī陀tuó含hán名mínɡ一yì往wǎnɡ来lái,而ér实shí无wú往wǎnɡ来lái,是shì名mínɡ斯sī陀tuó含hán。

须xū菩pú提tí,于yú意yì云yún何hé?阿ā那nuó含hán能nénɡ作zuò是shì念niàn,我wǒ得dé阿ā那nuó含hán果ɡuǒ不fǒu?须xū菩pú提tí言yán:不fú也yě,世shì尊zūn。何hé以yǐ故ɡù?阿ā那nuó含hán名mínɡ为wéi不bù来lái,而ér实shí无wú不bù来lái,是shì故ɡù名mínɡ阿ā那nuó含hán。

须xū菩pú提tí,于yú意yì云yún何hé?阿ā罗luó汉hàn能nénɡ作zuò是shì念niàn,我wǒ得dé阿ā罗luó汉hàn道dào不fǒu?须xū菩pú提tí言yán:不fú也yě,世shì尊zūn。何hé以yǐ故ɡù?实shí无wú有yǒu法fǎ名mínɡ阿ā罗luó汉hàn。世shì尊zūn,若ruò阿ā罗luó汉hàn作zuò是shì念niàn,我wǒ得dé阿ā罗luó汉hàn道dào,即jí为wéi着zhuó我wǒ、人rén、众zhònɡ生shēnɡ、寿shòu者zhě。

世shì尊zūn,佛fó说shuō我wǒ得dé无wú诤zhènɡ三sān昧mèi,人rén中zhōnɡ最zuì为wéi第dì一yī,是shì第dì一yī离lí欲yù阿ā罗luó汉hàn。世shì尊zūn,我wǒ不bú作zuò是shì念niàn,我wǒ是shì离lí欲yù阿ā罗luó汉hàn。世shì尊zūn,我wǒ若ruò作zuò是shì念niàn,我wǒ得dé阿ā罗luó汉hàn道dào,世shì尊zūn则zé不bù说shuō须xū菩pú提tí是shì乐yào阿ā兰lán那nuó行hénɡ者zhě。以yǐ须xū菩pú提tí实shí无wú所suǒ行xínɡ,而ér名mínɡ须xū菩pú提tí是shì乐yào阿ā兰lán那nuó行hénɡ。

佛fó告ɡào须xū菩pú提tí:于yú意yì云yún何hé?如rú来lái昔xī在zài然rán灯dēnɡ佛fó所suǒ,于yú法fǎ有yǒu所suǒ得dé不fǒu?不fú也yě,世shì尊zūn。如rú来lái在zài然rán灯dēnɡ佛fó所suǒ,于yú法fǎ实shí无wú所suǒ得dé。须xū菩pú提tí,于yú意yì云yún何hé?菩pú萨sà庄zhuānɡ严yán佛fó土tǔ不fǒu?不fú也yě,世shì尊zūn。何hé以yǐ故ɡù?

庄zhuānɡ严yán佛fó土tǔ者zhě,即jí非fēi庄zhuānɡ严yán,是shì名mínɡ庄zhuānɡ严yán。是shì故ɡù,须xū菩pú提tí,诸zhū菩pú萨sà摩mó诃hē萨sà,应yīnɡ如rú是shì生shēnɡ清qīnɡ净jìnɡ心xīn。不bù应yīnɡ住zhù色sè生shēnɡ心xīn,不bù应yīnɡ住zhù声shēnɡ、香xiānɡ、味wèi、触chù、法fǎ生shēnɡ心xīn,应yīnɡ无wú所suǒ住zhù而ér生shēnɡ其qí心xīn。

须xū菩pú提tí,譬pì如rú有yǒu人rén,身shēn如rú须xū弥mí山shān王wánɡ,于yú意yì云yún何hé?是shì身shēn为wéi大dà不fǒu?须xū菩pú提tí言yán:甚shèn大dà,世shì尊zūn。何hé以yǐ故ɡù?佛fó说shuō非fēi身shēn,是shì名mínɡ大dà身shēn。

须xū菩pú提tí,如rú恒hénɡ河hé中zhōnɡ所suǒ有yǒu沙shā数shù,如rú是shì沙shā等děnɡ恒hénɡ河hé,于yú意yì云yún何hé?是shì诸zhū恒hénɡ河hé沙shā,宁nìnɡ为wéi多duō不fǒu?须xū菩pú提tí言yán:甚shèn多duō,世shì尊zūn。但dàn诸zhū恒hénɡ河hé尚shànɡ多duō无wú数shù,何hé况kuànɡ其qí沙shā?须xū菩pú提tí,我wǒ今jīn实shí言yán告ɡào汝rǔ:若ruò有yǒu善shàn男nán子zǐ、善shàn女nǚ人rén,以yǐ七qī宝bǎo满mǎn尔ěr所suǒ恒hénɡ河hé沙shā数shù三sān千qiān大dà千qiān世shì界jiè,以yǐ用yònɡ布bù施shī,得dé福fú多duō不fǒu?须xū菩pú提tí言yán:甚shèn多duō,世shì尊zūn。佛fó告ɡào须xū菩pú提tí:若ruò善shàn男nán子zǐ、善shàn女nǚ人rén,于yú此cǐ经jīnɡ中zhōnɡ,乃nǎi至zhì受shòu持chí四sì句jù偈jì等děnɡ,为wèi他tā人rén说shuō,而ér此cǐ福fú德dé,胜shènɡ前qián福fú德dé。

复fù次cì,须xū菩pú提tí,随suí说shuō是shì经jīnɡ,乃nǎi至zhì四sì句jù偈jì等děnɡ,当dānɡ知zhī此cǐ处chù,一yí切qiè世shì间jiān天tiān、人rén、阿ā修xiū罗luó,皆jiē应yīnɡ供ɡōnɡ养yǎnɡ,如rú佛fó塔tǎ庙miào。何hé况kuànɡ有yǒu人rén,尽jìn能nénɡ受shòu持chí读dú诵sònɡ?

须xū菩pú提tí,当dānɡ知zhī是shì人rén,成chénɡ就jiù最zuì上shànɡ第dì一yī希xī有yǒu之zhī法fǎ。若ruò是shì经jīnɡ典diǎn所suǒ在zài之zhī处chù,即jí为wéi有yǒu佛fó,若ruò尊zūn重zhònɡ弟dì子zǐ。

尔ěr时shí,须xū菩pú提tí白bó佛fó言yán:世shì尊zūn,当dānɡ何hé名mínɡ此cǐ经jīnɡ?我wǒ等děnɡ云yún何hé奉fènɡ持chí?佛fó告ɡào须xū菩pú提tí:是shì经jīnɡ名mínɡ为wéi金jīn刚ɡānɡ般bō若rě波bō罗luó蜜mì,以yǐ是shì名mínɡ字zì,汝rǔ当dānɡ奉fènɡ持chí。所suǒ以yǐ者zhě何hé?

须xū菩pú提tí,佛fó说shuō般bō若rě波bō罗luó蜜mì,即jí非fēi般bō若rě波bō罗luó蜜mì,是shì名mínɡ般bō若rě波bō罗luó蜜mì。

须xū菩pú提tí,于yú意yì云yún何hé?如rú来lái有yǒu所suǒ说shuō法fǎ不fǒu?须xū菩pú提tí白bó佛fó言yán:世shì尊zūn,如rú来lái无wú所suǒ说shuō。须xū菩pú提tí,于yú意yì云yún何hé?三sān千qiān大dà千qiān世shì界jiè所suǒ有yǒu微wēi尘chén,是shì为wéi多duō不fǒu?须xū菩pú提tí言yán:甚shèn多duō,世shì尊zūn。

须xū菩pú提tí,诸zhū微wēi尘chén,如rú来lái说shuō非fēi微wēi尘chén,是shì名mínɡ微wēi尘chén。如rú来lái说shuō世shì界jiè,非fēi世shì界jiè,是shì名mínɡ世shì界jiè。须xū菩pú提tí,于yú意yì云yún何hé?可kě以yǐ三sān十shí二èr相xiànɡ见jiàn如rú来lái不fǒu?不fú也yě,世shì尊zūn。不bù可kě以yǐ三sān十shí二èr相xiànɡ得dé见jiàn如rú来lái。何hé以yǐ故ɡù?

如rú来lái说shuō三sān十shí二èr相xiànɡ,即jí是shì非fēi相xiànɡ,是shì名mínɡ三sān十shí二èr相xiànɡ。须xū菩pú提tí,若ruò有yǒu善shàn男nán子zǐ、善shàn女nǚ人rén,以yǐ恒hénɡ河hé沙shā等děnɡ身shēn命mìnɡ布bù施shī,若ruò复fù有yǒu人rén,于yú此cǐ经jīnɡ中zhōnɡ乃nǎi至zhì受shòu持chí四sì句jù偈jì等děnɡ,为wèi他tā人rén说shuō,其qí福fú甚shèn多duō。

尔ěr时shí,须xū菩pú提tí闻wén说shuō是shì经jīnɡ,深shēn解xiè义yì趣qù,涕tì泪lèi悲bēi泣qì,而ér白bó佛fó言yán:希xī有yǒu,世shì尊zūn!佛fó说shuō如rú是shì甚shèn深shēn经jīnɡ典diǎn,我wǒ从cónɡ昔xī来lái所suǒ得dé慧huì眼yǎn,未wèi曾cénɡ得dé闻wén如rú是shì之zhī经jīnɡ。世shì尊zūn,若ruò复fù有yǒu人rén得dé闻wén是shì经jīnɡ,信xìn心xīn清qīnɡ净jìnɡ,即jí生shēnɡ实shí相xiànɡ。

当dānɡ知zhī是shì人rén,成chénɡ就jiù第dì一yī希xī有yǒu功ɡōnɡ德dé。世shì尊zūn,是shì实shí相xiànɡ者zhě,即jí是shì非fēi相xiànɡ,是shì故ɡù如rú来lái说shuō名mínɡ实shí相xiànɡ。世shì尊zūn,我wǒ今jīn得dé闻wén如rú是shì经jīnɡ典diǎn,信xìn解xiè受shòu持chí,不bù足zú为wéi难nán。若ruò当dānɡ来lái世shì,后hòu五wǔ百bǎi岁suì,其qí有yǒu众zhònɡ生shēnɡ,得dé闻wén是shì经jīnɡ,信xìn解xiè受shòu持chí,是shì人rén即jí为wéi第dì一yī希xī有yǒu。何hé以yǐ故ɡù?此cǐ人rén无wú我wǒ相xiànɡ、无wú人rén相xiànɡ、无wú众zhònɡ生shēnɡ相xiànɡ、无wú寿shòu者zhě相xiànɡ。所suǒ以yǐ者zhě何hé?我wǒ相xiànɡ,即jí是shì非fēi相xiànɡ;人rén相xiànɡ、众zhònɡ生shēnɡ相xiànɡ、寿shòu者zhě相xiànɡ,即jí是shì非fēi相xiànɡ。何hé以yǐ故ɡù?离lí一yí切qiè诸zhū相xiànɡ,即jí名mínɡ诸zhū佛fó。

佛fó告ɡào须xū菩pú提tí:如rú是shì!如rú是shì!若ruò复fù有yǒu人rén,得dé闻wén是shì经jīnɡ,不bù惊jīnɡ不bú怖bù不bú畏wèi,当dānɡ知zhī是shì人rén甚shèn为wéi希xī有yǒu。何hé以yǐ故ɡù?须xū菩pú提tí,如rú来lái说shuō第dì一yī波bō罗luó蜜mì,即jí非fēi第dì一yī波bō罗luó蜜mì,是shì名mínɡ第dì一yī波bō罗luó蜜mì。

须xū菩pú提tí,忍rěn辱rǔ波bō罗luó蜜mì,如rú来lái说shuō非fēi忍rěn辱rǔ波bō罗luó蜜mì,是shì名mínɡ忍rěn辱rǔ波bō罗luó蜜mì。何hé以yǐ故ɡù?须xū菩pú提tí,如rú我wǒ昔xī为wéi歌ɡē利lì王wánɡ割ɡē截jié身shēn体tǐ,我wǒ于yú尔ěr时shí,无wú我wǒ相xiànɡ、无wú人rén相xiànɡ、无wú众zhònɡ生shēnɡ相xiànɡ、无wú寿shòu者zhě相xiànɡ。何hé以yǐ故ɡù?

我wǒ于yú往wǎnɡ昔xī节jié节jié支zhī解jiě时shí,若ruò有yǒu我wǒ相xiànɡ、人rén相xiànɡ、众zhònɡ生shēnɡ相xiànɡ、寿shòu者zhě相xiànɡ,应yīnɡ生shēnɡ嗔chēn恨hèn。须xū菩pú提tí,又yòu念niàn过ɡuò去qù于yú五wǔ百bǎi世shì作zuò忍rěn辱rǔ仙xiān人rén,于yú尔ěr所suǒ世shì,无wú我wǒ相xiànɡ、无wú人rén相xiànɡ、无wú众zhònɡ生shēnɡ相xiànɡ、无wú寿shòu者zhě相xiànɡ。是shì故ɡù,须xū菩pú提tí,菩pú萨sà应yīnɡ离lí一yí切qiè相xiànɡ,发fā阿ā耨nòu多duō罗luó三sān藐miǎo三sān菩pú提tí心xīn,不bù应yīnɡ住zhù色sè生shēnɡ心xīn,不bù应yīnɡ住zhù声shēnɡ、香xiānɡ、味wèi、触chù、法fǎ生shēnɡ心xīn,应yīnɡ生shēnɡ无wú所suǒ住zhù心xīn。若ruò心xīn有yǒu住zhù,即jí为wéi非fēi住zhù。是shì故ɡù,佛fó说shuō菩pú萨sà心xīn不bù应yīnɡ住zhù色sè布bù施shī。

须xū菩pú提tí,菩pú萨sà为wèi利lì益yì一yí切qiè众zhònɡ生shēnɡ故ɡù,应yīnɡ如rú是shì布bù施shī。如rú来lái说shuō一yí切qiè诸zhū相xiànɡ即jí是shì非fēi相xiànɡ,又yòu说shuō一yí切qiè众zhònɡ生shēnɡ即jí非fēi众zhònɡ生shēnɡ。须xū菩pú提tí,如rú来lái是shì真zhēn语yǔ者zhě、实shí语yǔ者zhě、如rú语yǔ者zhě、不bù诳kuánɡ语yǔ者zhě、不bú异yì语yǔ者zhě。

须xū菩pú提tí,如rú来lái所suǒ得dé法fǎ,此cǐ法fǎ无wú实shí无wú虚xū。须xū菩pú提tí,若ruò菩pú萨sà心xīn住zhù于yú法fǎ而ér行xínɡ布bù施shī,如rú人rén入rù暗àn,即jí无wú所suǒ见jiàn。若ruò菩pú萨sà心xīn不bú住zhù法fǎ而ér行xínɡ布bù施shī,如rú人rén有yǒu目mù,日rì光ɡuānɡ明mínɡ照zhào,见jiàn种zhǒnɡ种zhǒnɡ色sè。

须xū菩pú提tí,当dānɡ来lái之zhī世shì,若ruò有yǒu善shàn男nán子zǐ、善shàn女nǚ人rén,能nénɡ于yú此cǐ经jīnɡ受shòu持chí读dú诵sònɡ,即jí为wéi如rú来lái以yǐ佛fó智zhì慧huì,悉xī知zhī是shì人rén,悉xī见jiàn是shì人rén,皆jiē得dé成chénɡ就jiù无wú量liànɡ无wú边biān功ɡōnɡ德dé。

须xū菩pú提tí,若ruò有yǒu善shàn男nán子zǐ、善shàn女nǚ人rén,初chū日rì分fèn以yǐ恒hénɡ河hé沙shā等děnɡ身shēn布bù施shī,中zhōnɡ日rì分fèn复fù以yǐ恒hénɡ河hé沙shā等děnɡ身shēn布bù施shī,后hòu日rì分fèn亦yì以yǐ恒hénɡ河hé沙shā等děnɡ身shēn布bù施shī,如rú是shì无wú量liànɡ百bǎi千qiān万wàn亿yì劫jié,以yǐ身shēn布bù施shī。

若ruò复fù有yǒu人rén,闻wén此cǐ经jīnɡ典diǎn,信xìn心xīn不bú逆nì,其qí福fú胜shènɡ彼bǐ。何hé况kuànɡ书shū写xiě、受shòu持chí读dú诵sònɡ、为wèi人rén解jiě说shuō。须xū菩pú提tí,以yǐ要yào言yán之zhī,是shì经jīnɡ有yǒu不bù可kě思sī议yì、不bù可kě称chēnɡ量liánɡ、无wú边biān功ɡōnɡ德dé。如rú来lái为wèi发fā大dà乘shènɡ者zhě说shuō,为wèi发fā最zuì上shànɡ乘shènɡ者zhě说shuō。

若ruò有yǒu人rén能nénɡ受shòu持chí读dú诵sònɡ,广ɡuǎnɡ为wèi人rén说shuō。如rú来lái悉xī知zhī是shì人rén,悉xī见jiàn是shì人rén,皆jiē得dé成chénɡ就jiù不bù可kě量liánɡ、不bù可kě称chēnɡ、无wú有yǒu边biān、不bù可kě思sī议yì功ɡōnɡ德dé。如rú是shì人rén等děnɡ,即jí为wéi荷hè担dàn如rú来lái阿ā耨nòu多duō罗luó三sān藐miǎo三sān菩pú提tí。何hé以yǐ故ɡù?

须xū菩pú提tí,若ruò乐yào小xiǎo法fǎ者zhě,着zhuó我wǒ见jiàn、人rén见jiàn、众zhònɡ生shēnɡ见jiàn、寿shòu者zhě见jiàn,即jí于yú此cǐ经jīnɡ不bù能nénɡ听tīnɡ受shòu读dú诵sònɡ,为wèi人rén解jiě说shuō。须xū菩pú提tí,在zài在zài处chù处chù,若ruò有yǒu此cǐ经jīnɡ,一yí切qiè世shì间jiān天tiān、人rén、阿ā修xiū罗luó所suǒ应yīnɡ供ɡōnɡ养yǎnɡ。

当dānɡ知zhī此cǐ处chù,即jí为wéi是shì塔tǎ,皆jiē应yīnɡ恭ɡōnɡ敬jìnɡ,作zuò礼lǐ围wéi绕rào,以yǐ诸zhū华huā香xiānɡ而ér散sàn其qí处chù。

复fù次cì,须xū菩pú提tí,若ruò善shàn男nán子zǐ、善shàn女nǚ人rén,受shòu持chí读dú诵sònɡ此cǐ经jīnɡ,若ruò为wèi人rén轻qīnɡ贱jiàn,是shì人rén先xiān世shì罪zuì业yè,应yīnɡ堕duò恶è道dào,以yǐ今jīn世shì人rén轻qīnɡ贱jiàn故ɡù,先xiān世shì罪zuì业yè即jí为wéi消xiāo灭miè,当dānɡ得dé阿ā耨nòu多duō罗luó三sān藐miǎo三sān菩pú提tí。

须xū菩pú提tí,我wǒ念niàn过ɡuò去qù无wú量liànɡ阿ā僧sēnɡ祇qí劫jié,于yú然rán灯dēnɡ佛fó前qián,得dé值zhí八bā百bǎi四sì千qiān万wàn亿yì那nuó由yóu他tuō诸zhū佛fó,悉xī皆jiē供ɡōnɡ养yǎnɡ承chénɡ事shì,无wú空kōnɡ过ɡuò者zhě。若ruò复fù有yǒu人rén,于yú后hòu末mò世shì,能nénɡ受shòu持chí读dú诵sònɡ此cǐ经jīnɡ,所suǒ得dé功ɡōnɡ德dé,于yú我wǒ所suǒ供ɡōnɡ养yǎnɡ诸zhū佛fó功ɡōnɡ德dé,百bǎi分fèn不bù及jí一yī,千qiān万wàn亿yì分fèn,乃nǎi至zhì算suàn数shù譬pì喻yù所suǒ不bù能nénɡ及jí。须xū菩pú提tí,若ruò善shàn男nán子zǐ、善shàn女nǚ人rén,于yú后hòu末mò世shì,有yǒu受shòu持chí读dú诵sònɡ此cǐ经jīnɡ,所suǒ得dé功ɡōnɡ德dé,我wǒ若ruò具jù说shuō者zhě,或huò有yǒu人rén闻wén,心xīn即jí狂kuánɡ乱luàn,狐hú疑yí不bú信xìn。

须xū菩pú提tí,当dānɡ知zhī是shì经jīnɡ义yì不bù可kě思sī议yì,果ɡuǒ报bào亦yì不bù可kě思sī议yì。

尔ěr时shí,须xū菩pú提tí白bó佛fó言yán:世shì尊zūn,善shàn男nán子zǐ、善shàn女nǚ人rén,发fā阿ā耨nòu多duō罗luó三sān藐miǎo三sān菩pú提tí心xīn,云yún何hé应yīnɡ住zhù?云yún何hé降xiánɡ伏fú其qí心xīn?佛fó告ɡào须xū菩pú提tí:善shàn男nán子zǐ、善shàn女nǚ人rén,发fā阿ā耨nòu多duō罗luó三sān藐miǎo三sān菩pú提tí心xīn者zhě,当dānɡ生shēnɡ如rú是shì心xīn,我wǒ应yīnɡ灭miè度dù一yí切qiè众zhònɡ生shēnɡ,灭miè度dù一yí切qiè众zhònɡ生shēnɡ已yǐ,而ér无wú有yǒu一yí众zhònɡ生shēnɡ实shí灭miè度dù者zhě。何hé以yǐ故ɡù?须xū菩pú提tí,若ruò菩pú萨sà有yǒu我wǒ相xiànɡ、人rén相xiànɡ、众zhònɡ生shēnɡ相xiànɡ、寿shòu者zhě相xiànɡ,即jí非fēi菩pú萨sà。所suǒ以yǐ者zhě何hé?

须xū菩pú提tí,实shí无wú有yǒu法fǎ,发fā阿ā耨nòu多duō罗luó三sān藐miǎo三sān菩pú提tí心xīn者zhě。须xū菩pú提tí,于yú意yì云yún何hé?如rú来lái于yú然rán灯dēnɡ佛fó所suǒ,有yǒu法fǎ得dé阿ā耨nòu多duō罗luó三sān藐miǎo三sān菩pú提tí不fǒu?不fú也yě,世shì尊zūn。如rú我wǒ解jiě佛fó所suǒ说shuō义yì,佛fó于yú然rán灯dēnɡ佛fó所suǒ,无wú有yǒu法fǎ得dé阿ā耨nòu多duō罗luó三sān藐miǎo三sān菩pú提tí。佛fó言yán:如rú是shì,如rú是shì。须xū菩pú提tí,实shí无wú有yǒu法fǎ,如rú来lái得dé阿ā耨nòu多duō罗luó三sān藐miǎo三sān菩pú提tí。须xū菩pú提tí,若ruò有yǒu法fǎ如rú来lái得dé阿ā耨nòu多duō罗luó三sān藐miǎo三sān菩pú提tí者zhě,然rán灯dēnɡ佛fó即jí不bù与yǔ我wǒ授shòu记jì:汝rǔ于yú来lái世shì,当dānɡ得dé作zuò佛fó,号hào释shì迦jiā牟móu尼ní。以yǐ实shí无wú有yǒu法fǎ,得dé阿ā耨nòu多duō罗luó三sān藐miǎo三sān菩pú提tí,是shì故ɡù,然rán灯dēnɡ佛fó与yǔ我wǒ授shòu记jì,作zuò是shì言yán:汝rǔ于yú来lái世shì,当dānɡ得dé作zuò佛fó,号hào释shì迦jiā牟móu尼ní。何hé以yǐ故ɡù?如rú来lái者zhě,即jí诸zhū法fǎ如rú义yì。

若ruò有yǒu人rén言yán,如rú来lái得dé阿ā耨nòu多duō罗luó三sān藐miǎo三sān菩pú提tí。须xū菩pú提tí,实shí无wú有yǒu法fǎ,佛fó得dé阿ā耨nòu多duō罗luó三sān藐miǎo三sān菩pú提tí。须xū菩pú提tí,如rú来lái所suǒ得dé阿ā耨nòu多duō罗luó三sān藐miǎo三sān菩pú提tí,于yú是shì中zhōnɡ无wú实shí无wú虚xū。是shì故ɡù,如rú来lái说shuō一yí切qiè法fǎ皆jiē是shì佛fó法fǎ。

须xū菩pú提tí,所suǒ言yán一yí切qiè法fǎ者zhě,即jí非fēi一yí切qiè法fǎ,是shì故ɡù名mínɡ一yí切qiè法fǎ。须xū菩pú提tí,譬pì如rú人rén身shēn长chánɡ大dà。须xū菩pú提tí言yán:世shì尊zūn,如rú来lái说shuō人rén身shēn长chánɡ大dà,即jí为wéi非fēi大dà身shēn,是shì名mínɡ大dà身shēn。须xū菩pú提tí,菩pú萨sà亦yì如rú是shì。

若ruò作zuò是shì言yán,我wǒ当dānɡ灭miè度dù无wú量liànɡ众zhònɡ生shēnɡ,即jí不bù名mínɡ菩pú萨sà。何hé以yǐ故ɡù?须xū菩pú提tí,实shí无wú有yǒu法fǎ名mínɡ为wéi菩pú萨sà。是shì故ɡù,佛fó说shuō一yí切qiè法fǎ无wú我wǒ、无wú人rén、无wú众zhònɡ生shēnɡ、无wú寿shòu者zhě。须xū菩pú提tí,若ruò菩pú萨sà作zuò是shì言yán,我wǒ当dānɡ庄zhuānɡ严yán佛fó土tǔ,是shì不bù名mínɡ菩pú萨sà。

何hé以yǐ故ɡù?如rú来lái说shuō庄zhuānɡ严yán佛fó土tǔ者zhě,即jí非fēi庄zhuānɡ严yán,是shì名mínɡ庄zhuānɡ严yán。须xū菩pú提tí,若ruò菩pú萨sà通tōnɡ达dá无wú我wǒ法fǎ者zhě,如rú来lái说shuō名mínɡ真zhēn是shì菩pú萨sà。

须xū菩pú提tí,于yú意yì云yún何hé?如rú来lái有yǒu肉ròu眼yǎn不fǒu?如rú是shì,世shì尊zūn,如rú来lái有yǒu肉ròu眼yǎn。须xū菩pú提tí,于yú意yì云yún何hé?如rú来lái有yǒu天tiān眼yǎn不fǒu?如rú是shì,世shì尊zūn,如rú来lái有yǒu天tiān眼yǎn。须xū菩pú提tí,于yú意yì云yún何hé?如rú来lái有yǒu慧huì眼yǎn不fǒu?如rú是shì,世shì尊zūn,如rú来lái有yǒu慧huì眼yǎn。须xū菩pú提tí,于yú意yì云yún何hé?如rú来lái有yǒu法fǎ眼yǎn不fǒu?如rú是shì,世shì尊zūn,如rú来lái有yǒu法fǎ眼yǎn。须xū菩pú提tí,于yú意yì云yún何hé?如rú来lái有yǒu佛fó眼yǎn不fǒu?如rú是shì,世shì尊zūn,如rú来lái有yǒu佛fó眼yǎn。

须xū菩pú提tí,于yú意yì云yún何hé?如rú恒hénɡ河hé中zhōnɡ所suǒ有yǒu沙shā,佛fó说shuō是shì沙shā不fǒu?如rú是shì,世shì尊zūn,如rú来lái说shuō是shì沙shā。须xū菩pú提tí,于yú意yì云yún何hé?如rú一yì恒hénɡ河hé中zhōnɡ所suǒ有yǒu沙shā,有yǒu如rú是shì沙shā等děnɡ恒hénɡ河hé,是shì诸zhū恒hénɡ河hé所suǒ有yǒu沙shā数shù佛fó世shì界jiè,如rú是shì,宁nìnɡ为wéi多duō不fǒu?

甚shèn多duō,世shì尊zūn。佛fó告ɡào须xū菩pú提tí,尔ěr所suǒ国ɡuó土dù中zhōnɡ所suǒ有yǒu众zhònɡ生shēnɡ,若ruò干ɡān种zhǒnɡ心xīn,如rú来lái悉xī知zhī。何hé以yǐ故ɡù?如rú来lái说shuō诸zhū心xīn皆jiē为wéi非fēi心xīn,是shì名mínɡ为wéi心xīn。所suǒ以yǐ者zhě何hé?须xū菩pú提tí。过ɡuò去qù心xīn不bù可kě得dé,现xiàn在zài心xīn不bù可kě得dé,未wèi来lái心xīn不bù可kě得dé。

须xū菩pú提tí,于yú意yì云yún何hé?若ruò有yǒu人rén满mǎn三sān千qiān大dà千qiān世shì界jiè七qī宝bǎo,以yǐ用yònɡ布bù施shī,是shì人rén以yǐ是shì因yīn缘yuán,得dé福fú多duō不fǒu?如rú是shì,世shì尊zūn,此cǐ人rén以yǐ是shì因yīn缘yuán,得dé福fú甚shèn多duō。

须xū菩pú提tí,若ruò福fú德dé有yǒu实shí,如rú来lái不bù说shuō得dé福fú德dé多duō。以yǐ福fú德dé无wú故ɡù,如rú来lái说shuō得dé福fú德dé多duō。

须xū菩pú提tí,于yú意yì云yún何hé?佛fó可kě以yǐ具jù足zú色sè身shēn见xiàn不fǒu?不fú也yě,世shì尊zūn!如rú来lái不bù应yīnɡ以yǐ具jù足zú色sè身shēn见xiàn。何hé以yǐ故ɡù?如rú来lái说shuō具jù足zú色sè身shēn,即jí非fēi具jù足zú色sè身shēn,是shì名mínɡ具jù足zú色sè身shēn。须xū菩pú提tí。于yú意yì云yún何hé?

如rú来lái可kě以yǐ具jù足zú诸zhū相xiànɡ见xiàn不fǒu?不fú也yě,世shì尊zūn,如rú来lái不bù应yīnɡ以yǐ具jù足zú诸zhū相xiànɡ见xiàn。何hé以yǐ故ɡù?如rú来lái说shuō诸zhū相xiànɡ具jù足zú,即jí非fēi具jù足zú,是shì名mínɡ诸zhū相xiànɡ具jù足zú。

须xū菩pú提tí,汝rǔ勿wù谓wèi如rú来lái作zuò是shì念niàn,我wǒ当dānɡ有yǒu所suǒ说shuō法fǎ。莫mò作zuò是shì念niàn,何hé以yǐ故ɡù?若ruò人rén言yán如rú来lái有yǒu所suǒ说shuō法fǎ,即jí为wéi谤bànɡ佛fó,不bù能nénɡ解jiě我wǒ所suǒ说shuō故ɡù。须xū菩pú提tí,说shuō法fǎ者zhě无wú法fǎ可kě说shuō,是shì名mínɡ说shuō法fǎ。

尔ěr时shí,慧huì命mìnɡ须xū菩pú提tí白bó佛fó言yán:世shì尊zūn,颇pō有yǒu众zhònɡ生shēnɡ,于yú未wèi来lái世shì,闻wén说shuō是shì法fǎ,生shēnɡ信xìn心xīn不fǒu?佛fó言yán:须xū菩pú提tí,彼bǐ非fēi众zhònɡ生shēnɡ,非fēi不bú众zhònɡ生shēnɡ。何hé以yǐ故ɡù?须xū菩pú提tí,众zhònɡ生shēnɡ众zhònɡ生shēnɡ者zhě,如rú来lái说shuō非fēi众zhònɡ生shēnɡ,是shì名mínɡ众zhònɡ生shēnɡ。

须xū菩pú提tí白bó佛fó言yán:世shì尊zūn,佛fó得dé阿ā耨nòu多duō罗luó三sān藐miǎo三sān菩pú提tí,为wéi无wú所suǒ得dé耶yé?佛fó言yán:如rú是shì!如rú是shì!须xū菩pú提tí,我wǒ于yú阿ā耨nòu多duō罗luó三sān藐miǎo三sān菩pú提tí,乃nǎi至zhì无wú有yǒu少shǎo法fǎ可kě得dé,是shì名mínɡ阿ā耨nòu多duō罗luó三sān藐miǎo三sān菩pú提tí。

复fù次cì,须xū菩pú提tí,是shì法fǎ平pínɡ等děnɡ,无wú有yǒu高ɡāo下xià,是shì名mínɡ阿ā耨nòu多duō罗luó三sān藐miǎo三sān菩pú提tí。以yǐ无wú我wǒ、无wú人rén、无wú众zhònɡ生shēnɡ、无wú寿shòu者zhě,修xiū一yí切qiè善shàn法fǎ,即jí得dé阿ā耨nòu多duō罗luó三sān藐miǎo三sān菩pú提tí。须xū菩pú提tí,所suǒ言yán善shàn法fǎ者zhě,如rú来lái说shuō即jí非fēi善shàn法fǎ,是shì名mínɡ善shàn法fǎ。

须xū菩pú提tí,若ruò三sān千qiān大dà千qiān世shì界jiè中zhōnɡ所suǒ有yǒu诸zhū须xū弥mí山shān王wánɡ,如rú是shì等děnɡ七qī宝bǎo聚jù,有yǒu人rén持chí用yònɡ布bù施shī,若ruò人rén以yǐ此cǐ般bō若rě波bō罗luó蜜mì经jīnɡ乃nǎi至zhì四sì句jù偈jì等děnɡ,受shòu持chí读dú诵sònɡ,为wèi他tā人rén说shuō,于yú前qián福fú德dé,百bǎi分fèn不bù及jí一yī,百bǎi千qiān万wàn亿yì分fèn,乃nǎi至zhì算suàn数shù譬pì喻yù所suǒ不bù能nénɡ及jí。

须xū菩pú提tí,于yú意yì云yún何hé?汝rǔ等děnɡ勿wù谓wèi如rú来lái作zuò是shì念niàn,我wǒ当dānɡ度dù众zhònɡ生shēnɡ。须xū菩pú提tí,莫mò作zuò是shì念niàn。何hé以yǐ故ɡù?实shí无wú有yǒu众zhònɡ生shēnɡ如rú来lái度dù者zhě。若ruò有yǒu众zhònɡ生shēnɡ如rú来lái度dù者zhě,如rú来lái即jí有yǒu我wǒ、人rén、众zhònɡ生shēnɡ、寿shòu者zhě。

须xū菩pú提tí,如rú来lái说shuō有yǒu我wǒ者zhě,即jí非fēi有yǒu我wǒ。而ér凡fán夫fū之zhī人rén以yǐ为wéi有yǒu我wǒ,须xū菩pú提tí,凡fán夫fū者zhě,如rú来lái说shuō即jí非fēi凡fán夫fū,是shì名mínɡ凡fán夫fū。

须xū菩pú提tí,于yú意yì云yún何hé?可kě以yǐ三sān十shí二èr相xiànɡ观ɡuān如rú来lái不fǒu?须xū菩pú提tí言yán:如rú是shì,如rú是shì。以yǐ三sān十shí二èr相xiànɡ观ɡuān如rú来lái。佛fó言yán:须xū菩pú提tí,若ruò以yǐ三sān十shí二èr相xiànɡ观ɡuān如rú来lái者zhě,转zhuǎn轮lún圣shènɡ王wánɡ即jí是shì如rú来lái。须xū菩pú提tí白bó佛fó言yán:世shì尊zūn,如rú我wǒ解jiě佛fó所suǒ说shuō义yì,不bù应yīnɡ以yǐ三sān十shí二èr相xiànɡ观ɡuān如rú来lái。尔ěr时shí,世shì尊zūn而ér说shuō偈jì言yán:若ruò以yǐ色sè见jiàn我wǒ,以yǐ音yīn声shēnɡ求qiú我wǒ,是shì人rén行xínɡ邪xié道dào,不bù能nénɡ见xiàn如rú来lái。

须xū菩pú提tí,汝rǔ若ruò作zuò是shì念niàn,如rú来lái不bù以yǐ具jù足zú相xiànɡ故ɡù,得dé阿ā耨nòu多duō罗luó三sān藐miǎo三sān菩pú提tí。须xū菩pú提tí,莫mò作zuò是shì念niàn,如rú来lái不bù以yǐ具jù足zú相xiànɡ故ɡù,得dé阿ā耨nòu多duō罗luó三sān藐miǎo三sān菩pú提tí。须xū菩pú提tí,汝rǔ若ruò作zuò是shì念niàn,发fā阿ā耨nòu多duō罗luó三sān藐miǎo三sān菩pú提tí心xīn者zhě,说shuō诸zhū法fǎ断duàn灭miè,莫mò作zuò是shì念niàn。何hé以yǐ故ɡù?发fā阿ā耨nòu多duō罗luó三sān藐miǎo三sān菩pú提tí心xīn者zhě,于yú法fǎ不bù说shuō断duàn灭miè相xiànɡ。

须xū菩pú提tí,若ruò菩pú萨sà以yǐ满mǎn恒hénɡ河hé沙shā等děnɡ世shì界jiè七qī宝bǎo,持chí用yònɡ布bù施shī。若ruò复fù有yǒu人rén,知zhī一yí切qiè法fǎ无wú我wǒ,得dé成chénɡ于yú忍rěn。此cǐ菩pú萨sà胜shènɡ前qián菩pú萨sà所suǒ得dé功ɡōnɡ德dé。何hé以yǐ故ɡù?须xū菩pú提tí,以yǐ诸zhū菩pú萨sà不bú受shòu福fú德dé故ɡù。

须xū菩pú提tí白bó佛fó言yán:世shì尊zūn,云yún何hé菩pú萨sà不bú受shòu福fú德dé?须xū菩pú提tí,菩pú萨sà所suǒ作zuò福fú德dé,不bù应yīnɡ贪tān着zhù。是shì故ɡù说shuō不bú受shòu福fú德dé。

须xū菩pú提tí,若ruò有yǒu人rén言yán,如rú来lái若ruò来lái若ruò去qù、若ruò坐zuò若ruò卧wò,是shì人rén不bù解jiě我wǒ所suǒ说shuō义yì。何hé以yǐ故ɡù?如rú来lái者zhě,无wú所suǒ从cónɡ来lái,亦yì无wú所suǒ去qù,故ɡù名mínɡ如rú来lái。

须xū菩pú提tí,若ruò善shàn男nán子zǐ、善shàn女nǚ人rén,以yǐ三sān千qiān大dà千qiān世shì界jiè碎suì为wéi微wēi尘chén,于yú意yì云yún何hé?是shì微wēi尘chén众zhònɡ,宁nìnɡ为wéi多duō不fǒu?须xū菩pú提tí言yán:甚shèn多duō,世shì尊zūn。何hé以yǐ故ɡù?若ruò是shì微wēi尘chén众zhònɡ实shí有yǒu者zhě,佛fó即jí不bù说shuō是shì微wēi尘chén众zhònɡ。所suǒ以yǐ者zhě何hé?

佛fó说shuō微wēi尘chén众zhònɡ,即jí非fēi微wēi尘chén众zhònɡ,是shì名mínɡ微wēi尘chén众zhònɡ。世shì尊zūn,如rú来lái所suǒ说shuō三sān千qiān大dà千qiān世shì界jiè,即jí非fēi世shì界jiè,是shì名mínɡ世shì界jiè。何hé以yǐ故ɡù?若ruò世shì界jiè实shí有yǒu者zhě,即jí是shì一yì合hé相xiànɡ。如rú来lái说shuō一yì合hé相xiànɡ,即jí非fēi一yì合hé相xiànɡ,是shì名mínɡ一yì合hé相xiànɡ。

须xū菩pú提tí,一yì合hé相xiànɡ者zhě,即jí是shì不bù可kě说shuō。但dàn凡fán夫fū之zhī人rén,贪tān着zhù其qí事shì。

须xū菩pú提tí,若ruò人rén言yán,佛fó说shuō我wǒ见jiàn、人rén见jiàn、众zhònɡ生shēnɡ见jiàn、寿shòu者zhě见jiàn。须xū菩pú提tí,于yú意yì云yún何hé?是shì人rén解jiě我wǒ所suǒ说shuō义yì不fǒu?不fú也yě,世shì尊zūn。是shì人rén不bù解jiě如rú来lái所suǒ说shuō义yì。何hé以yǐ故ɡù?

世shì尊zūn说shuō我wǒ见jiàn、人rén见jiàn、众zhònɡ生shēnɡ见jiàn、寿shòu者zhě见jiàn,即jí非fēi我wǒ见jiàn、人rén见jiàn、众zhònɡ生shēnɡ见jiàn、寿shòu者zhě见jiàn,是shì名mínɡ我wǒ见jiàn、人rén见jiàn、众zhònɡ生shēnɡ见jiàn、寿shòu者zhě见jiàn。

须xū菩pú提tí,发fā阿ā耨nòu多duō罗luó三sān藐miǎo三sān菩pú提tí心xīn者zhě,于yú一yí切qiè法fǎ,应yīnɡ如rú是shì知zhī,如rú是shì见jiàn,如rú是shì信xìn解xiè,不bù生shēnɡ法fǎ相xiànɡ。须xū菩pú提tí,所suǒ言yán法fǎ相xiànɡ者zhě,如rú来lái说shuō即jí非fēi法fǎ相xiànɡ,是shì名mínɡ法fǎ相xiànɡ。

须xū菩pú提tí,若ruò有yǒu人rén以yǐ满mǎn无wú量liànɡ阿ā僧sēnɡ祇qí世shì界jiè七qī宝bǎo,持chí用yònɡ布bù施shī。若ruò有yǒu善shàn男nán子zǐ、善shàn女nǚ人rén,发fā菩pú提tí心xīn者zhě,持chí于yú此cǐ经jīnɡ,乃nǎi至zhì四sì句jù偈jì等děnɡ,受shòu持chí读dú诵sònɡ,为wèi人rén演yǎn说shuō,其qí福fú胜shènɡ彼bǐ。云yún何hé为wèi人rén演yǎn说shuō?不bù取qǔ于yú相xiànɡ,如rú如rú不bú动dònɡ。何hé以yǐ故ɡù?

一yí切qiè有yǒu为wéi法fǎ,如rú梦mènɡ幻huàn泡pào影yǐnɡ,

如rú露lù亦yì如rú电diàn,应yīnɡ作zuò如rú是shì观ɡuān。

佛fó说shuō是shì经jīnɡ已yǐ,长zhǎnɡ老lǎo须xū菩pú提tí及jí诸zhū比bì丘qiū、比bì丘qiū尼ní、优yōu婆pó塞sè、优yōu婆pó夷yí,一yí切qiè世shì间jiān天tiān、人rén、阿ā修xiū罗luó,闻wén佛fó所suǒ说shuō,皆jiē大dà欢huān喜xǐ,信xìn受shòu奉fènɡ行xínɡ。

般若无尽藏真言

纳nà谟mó薄bó 伽qié伐fá帝dì钵bō唎lī若rě波bō罗luó蜜mì多duō曳yì怛dán侄zhí他tuō

唵ōng纥hé唎lī地dì唎lī室shì唎lī戍shù噜lū知zhī三sān密mì栗lì知zhī佛fó社shè曳yì莎suō诃hē

金刚心真言

唵ōng乌wū伦lún尼ní娑suō婆pó诃hē

    补bǔ阙quē真zhēn言yán

南ná无mó喝hē啰là怛dá那nuó多duō啰là夜yè耶yē佉qiè啰là佉qiè啰là

俱jù住zhù俱jù住zhù摩mó啰là摩mó啰là虎hǔ啰là吽hōnɡ贺hè贺hè

苏sū怛dá那nuó吽hōnɡ泼pō抹mǒ拏nú娑suō婆pó诃hē(三遍)

补阙圆满真言

唵ōng呼hū嚧lú呼hū嚧lú社shè曳yì穆mù契qiè娑suō诃hē

普回向真言

唵ōng娑suō摩mó啰là娑suō摩mó啰luo弭mǐ摩mó曩nǎng萨sà缚pó诃hē摩mó诃hē斫zhuó迦jiā啰luo嚩wá 吽hōng

金刚经经jīnɡ赞zàn

断duàn疑yí生shēnɡ信xìn,绝jué相xiànɡ超chāo宗zōnɡ,

顿dùn忘wànɡ人rén法fǎ解jiě真zhēn空kōnɡ,般bō若rě味wèi重chónɡ重chónɡ,

四sì句jù融rónɡ通tōnɡ,福fú德dé叹tàn无wú穷qiónɡ。

南ná无mó祇qí园yuán会huì上shànɡ佛fó菩pú萨sà(三称)

般bō若rě波bō罗luó蜜mì多duō心xīn经jīng

观guān自zì在zài菩pú萨sà,行xíng深shēn般bō若rě波bō罗luó蜜mì多duō时shí,照zhào见jiàn五wǔ蕴yùn皆jiē空kōng,度dù一yī切qiē苦kǔ厄è。舍shè利lì子zǐ,色sè不bù异yì空kōng,空kōng不bù异yì色sè,色sè即jí是shì空kōng,空kōng即jí是shì色sè。受shòu想xiǎng行xíng识shí, 亦yì复fù如rú是shì。舍shè利lì子zǐ,是shì诸zhū法fǎ空kōng相xiāng,不bù生shēng不bù灭miè,不bù垢gòu不bù净jìng,不bù增zēng不减bùjiǎn,是shì故gù空中kōngzhōng无色wúsè,无wú受shòu想xiǎng行háng识shí,无眼wúyǎn耳ěr鼻bí舌shé身shēn意yì,无色wúsè声shēng香xiāng味wèi触chù法fǎ,无眼wúyǎn界jiè,乃nǎi至zhì无wú意识yìshí界jiè,无wú无wú明míng,亦yì无wú无wú明míng尽jìn,乃至nǎizhì无wú老lǎo死sǐ,亦yì无wú老lǎo死sǐ尽jìn。无wú苦kǔ集jí灭miè道dào,无wú智zhì亦yì无wú得dé,以yǐ无wú所suǒ得dé故gù。菩pú提tí萨sà埵duǒ,依yī般bō若rě波bō罗luó蜜mì多duō故gù,心xīn无wú挂guà碍ài。无wú挂guà碍ài故gù,无wú有yǒu恐怖kǒngbù,远离yuǎnlí颠倒diāndǎo梦想mèngxiǎng,究竟jiūjìng涅niè槃pán.三sān世shì诸zhū佛fó,依yī般bō若rě波bō罗luó蜜mì多duō故gù,得dé阿ā耨nòu多duō罗luó三sān藐miǎo三sān菩pú提tí。故gù知zhī般bō若rě波bō罗luó蜜mì多duō, 是shì大dà神shén咒zhòu,是shì大dà明míng咒zhòu,是shì无wú上shàng咒zhòu, 是shì无wú等děng等děng咒zhòu。能néng除chú一yí切qiè苦kǔ,真zhēn实shí不bù虚xū。故gù说shuō般bō若rě波bō罗luó蜜mì多duō咒zhòu。即jí说shuō咒zhòu曰yuē:揭ga谛dì揭ga谛dì,波ba罗la揭ga谛dì,波ba罗la僧sang揭ga谛dì,菩bo提di萨si婆wa诃ha。(连读可近似sang ha)

拔一切业障根本得生净土陀罗尼

南无 阿弥多婆夜 哆他伽多夜 哆地夜他 阿弥利都婆毗 阿弥利哆 悉耽婆毗 阿弥利哆 毗迦兰帝 阿弥利哆 毗迦兰多 伽弥腻 伽伽那 枳多迦利 娑婆诃

回huí向xiànɡ偈jì

诵sònɡ经jīnɡ功ɡōnɡ德dé殊shū胜shènɡ行hénɡ,无wú边biān胜shènɡ福fú皆jiē回huí向xiànɡ。

普pǔ愿yuàn沉chén溺nì诸zhū有yǒu情qínɡ,速sù往wǎnɡ无wú量liànɡ光ɡuānɡ佛fó刹chà。

十shí方fānɡ三sān世shì一yí切qiè佛fó,一yí切qiè菩pú萨sà摩mó诃hē萨sà。

摩mó诃hē般bō若rě波bō罗luó蜜mì

回huí向xiànɡ偈jì

愿yuàn以yǐ此cǐ功ɡōnɡ德dé普pǔ及jí于yú一yí切qiè

我wǒ等děnɡ与yǔ众zhònɡ生shēnɡ皆jiē共ɡònɡ成chénɡ佛fó道dào

回向偈

愿以此功德 庄严佛净土 上报四重恩

下济三涂苦 普愿见闻者 悉发菩提心

尽此一报身 得生极乐国

 

ad8
推荐阅读
ad10
精彩推荐
ad5
推荐内容
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。楚汉国学网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[楚汉国学网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户