ad6
ad3

华严经白话文全文讲解(第十六卷)

[华严经的入门] 发表时间:2020-09-17 09:36:31 作者: 阅读次数:

卷第十六:升须弥山顶品第十三

【原文】

华严经白话文全文讲解(第十六卷)

尔时,如来威神力故,十方一切世界,一一四天下阎浮提中,悉见如来坐于树下,各有菩萨承佛神力而演说法,靡不自谓恒对于佛。尔时,世尊不离一切菩提树下,而上升须弥,向帝释殿。

时,天帝释在妙胜殿前遥见佛来,即以神力庄严此殿,置普光明藏师子之座,其座悉以妙宝所成:十千层级迥极庄严,十千金网弥覆其上,十千种帐、十千种盖周回间列,十千缯绮以为垂带,十千珠璎周遍交络,十千衣服敷布座上,十千天子、十千梵王前后围绕,十千光明而为照曜。尔时,帝释奉为如来敷置座已,曲躬合掌,恭敬向佛而作是言:「善来世尊!善来善逝!善来如来、应、正等觉!唯愿哀愍,处此宫殿!」

华严经白话文全文讲解(第十六卷)

尔时,世尊即受其请,入妙胜殿;十方一切诸世界中,悉亦如是。尔时,帝释以佛神力,诸宫殿中所有乐音自然止息,即自忆念过去佛所种诸善根而说颂言:

迦叶如来具大悲,诸吉祥中最无上,彼佛曾来入此殿,是故此处最吉祥。

华严经白话文全文讲解(第十六卷)

拘那牟尼见无碍,诸吉祥中最无上,彼佛曾来入此殿,是故此处最吉祥。

迦罗鸠驮如金山,诸吉祥中最无上,彼佛曾来入此殿,是故此处最吉祥。

毗舍浮佛无三垢,诸吉祥中最无上,彼佛曾来入此殿,是故此处最吉祥。

尸弃如来离分别,诸吉祥中最无上,彼佛曾来入此殿,是故此处最吉祥。

毗婆尸佛如满月,诸吉祥中最无上,彼佛曾来入此殿,是故此处最吉祥。

弗沙明达第一义,诸吉祥中最无上,彼佛曾来入此殿,是故此处最吉祥。

提舍如来辩无碍,诸吉祥中最无上,彼佛曾来入此殿,是故此处最吉祥。

波头摩佛净无垢,诸吉祥中最无上,彼佛曾来入此殿,是故此处最吉祥。

然灯如来大光明,诸吉祥中最无上,彼佛曾来入此殿,是故此处最吉祥。

如此世界中,忉利天王以如来神力故,偈赞十佛所有功德;十方世界诸释天王,悉亦如是赞佛功德。尔时,世尊入妙胜殿,结跏趺坐。此殿忽然广博宽容,如其天众诸所住处;十方世界,悉亦如是。

ad8
ad10
精彩推荐
ad5
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。普众礼佛网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[普众礼佛网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户