ad6
ad3

雨宝咒的修学方法

[佛咒文章] 发表时间:2019-06-17 17:52:45 作者: 阅读次数:
雨宝咒的修学方法

\

 以前在网上看到过一篇某师兄修雨宝陀罗尼半年内得财数十万的报告。

 偶修雨宝陀罗尼的入财速度比那位师兄要快的很多,第一周就入财数万,第三周又是数万。

 不过第一周的钱,严格来说不能算额外之财,所以不算在修法感应内,第三周的数万就绝对是修法感应之财了,是实打实的意外之财,而且都是正财。

 细节就不报告了,估计大家也不关心,而是关心修学的技巧。

 读《雨宝陀罗尼经》原文。“若有人欲受持此雨寶陀羅尼者。應供養一切如來。”

 这就是偶的修学技巧了,在受持雨宝陀罗尼前,要供养一切如来。

 那么如何才能供养一切如来呢?

 这个就不是大家想想就可以的。那样虽然有用,但是效果不大。

 偶在《佛顶尊胜陀罗尼经》里找到对应的,供养如来的方法。

 “佛言若誦此陀羅尼法。於其佛前先取淨土。作壇隨其大小。方四角作。以種種草華散於壇上。燒眾名香。右膝著地胡跪。心常念佛。作慕陀羅尼印。屈其頭指以大母指。押合掌。當其心上。誦此陀羅尼一百八遍訖。於其壇中如雲王雨華。能遍供養八十八俱胝殑伽沙那庾多百千諸佛。彼佛世尊咸共讚言。善哉希有真是佛子。即得無障礙智三昧。得大菩提心莊嚴三昧。持此陀羅尼法應如是。”

 所以我就如法设坛、结手印,修持佛顶尊胜陀罗尼 108遍 ,再修雨宝陀罗尼 108 遍。感应就立即到来了。

ad8
ad10
精彩推荐
ad5
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。楚汉国学网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[楚汉国学网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户