ad6
ad3

印光大师:《安士全书》有什么价值,包括哪些内容?

[佛经译文] 发表时间:2019-06-14 15:45:31 作者: 阅读次数:

《安士全书》,为善书中之冠,超古超今,诚为传家至宝。内容包括戒杀之书——《万善先资》;戒淫之书——《欲海回狂》;《阴骘文广义》;《西归直指》。前 三种书,虽教人修世善,而亦具了生死法。《西归直指》虽教人了生死,而又须力行世善。诚可谓现居士身,说法度生者。不谓之菩萨再来,吾不信也。

但善书虽多,所说皆世间小因小果。唯《安士全书》,觉世牖民,尽善尽美,讲道论德,超古超今。言简而赅,理深而著。引事迹则证据的确,发议论则洞彻渊源。 诚为传家至宝,亦宣讲之奇书。言言皆佛祖之心法,圣贤之道脉,淑世善民之要道,光前裕后之秘方。若能依而行之,则绳武圣贤,了生脱死,若操左券以取故物。 与彼世所流通善书,不啻有山垤海潦之异。兹因了得师由普陀朝九华,衲特令绕道至金陵请来,呈于阁下,祈细心玩索,则食嘉肴而知旨,学至道而知善,其刊板流 通博施济众之心,必有决江河而莫御之势焉。安士先生姓周名梦颜,一名思仁,江苏昆山诸生也。博通三教经书,深信念佛法门。弱冠入泮,遂厌仕进。发菩提心, 著书觉民。欲令斯民先立于无过之地,后出乎生死之海,故著戒杀之书,曰《万善先资》,戒淫之书,曰《欲海回狂》。良以众生造业,唯此二者最多,改过亦唯此 二者最要。又著《阴骘文广义》,使人法法头头,皆知取法,皆知惩戒。批评辩论,洞彻精微,可谓帝君功臣。直将垂训之心,彻底掀翻,和盘托出。使千古之上, 千古之下,垂训受训,两无遗憾矣。以其以奇才妙悟,取佛祖圣贤幽微奥妙之义,而以世间事迹文字发挥之,使其雅俗同观,智愚共晓故也。又以修行法门,唯净土 最为切要,又著《西归直指》一书,明念佛求生西方,了生脱死大事。良以积德行善,只得人天之福,福尽还须堕落,念佛往生,便入菩萨之位,决定直成佛道。前 三种书,虽教人修世善,而亦具了生死法。此一种书,虽教人了生死,而又须力行世善。诚可谓现居士身,说法度生者。不谓之菩萨再来,吾不信也。(《新编全本 印光法师文钞》卷二第213页 与广东许豁然居士书)

\

ad8
推荐阅读
ad10
精彩推荐
ad5
推荐内容
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。楚汉国学网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[楚汉国学网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户