ad6
ad3

长期抄雨宝陀罗尼经

[陀罗尼经] 发表时间:2020-01-14 15:46:34 作者: 阅读次数:

雨宝陀罗尼经当然也是可以抄写的,我们在抄写雨宝陀罗尼经的时候就可以得到雨宝陀罗尼经的功德利益。其实不光是长期抄雨宝陀罗尼经有很大的功德利益,我们用任何方法持诵雨宝陀罗尼经都可以有功德和好处,下面我们就来看一看雨宝陀罗尼经的功德利益:

功德利益雨宝陀罗尼

1、此陀罗尼具大神力。若有善男子善女人。至心受持广为他说。诸恶神鬼天龙药叉。人非人等皆不能害。诸利乐事昼夜增长。

长期抄雨宝陀罗尼经

2、佛告妙月长者。汝应信受此陀罗尼。忆念诵持广为他说。所求利乐无不皆遂。

3、佛告阿难妙月长者。闻我所说大陀罗尼。深信欢喜受持读诵。愿为无量有情宣说。由斯福力库藏皆。满汝等亦应受持读诵广为他说此陀罗尼。令此三千大千世界。诸有情类皆得利乐。(玄奘译)

4、受持读诵思惟计念随喜为他广说流布。由此陀罗尼威德力故。若善男子人与非人药叉罗剎毕隶多毕舍遮鸠盘拏乌娑多罗迦布单那羯咤布单那等起恶心者。不能为害。复有诸鬼噉人脂髓脓血涕唾大小便利欲来恼者。不能为障碍。

长期抄雨宝陀罗尼经

5、佛言。善男子妙月长者净信于我。受持此雨宝陀罗尼。为一切有情宣说。是故阿难受持此陀罗尼广为人说。我以佛眼观诸世间天人魔梵沙门婆罗门。于此受持雨宝陀罗尼者不能作其障难。

长期抄雨宝陀罗尼经

上面就是雨宝陀罗尼经的功德利益了,希望对各位师兄有所帮助。

ad8
ad10
精彩推荐
ad5
ad7
ad9
师兄善信您好:

佛教文化渊源流长,“她”重视人类心灵和道德的进步和觉悟,为人们的内心指引方向。普众礼佛网旨在传承佛文化,让更多的人领略佛文化的魅力,通过学习和沟通增加智慧,获得心灵的安宁和满足。“请各位师兄善信和我们一起,开启学习佛文化的大门”。在这里您可以每天听佛经的念诵音频,在线手抄经书,看一看法师的经典解答,在生活中修行,在修行中生活,在提升智慧的同时减少自己的烦恼。

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
[普众礼佛网]  2008-2019 Copyrights reserved  佛学文化传播门户  
经藏网